Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

Ägare och styrelse
Uppgifter BG etc.

  

För att uppfylla målet om minst 100 000 ha oljeväxter
satsar Svensk Raps AB inom följande områden.

 • Försök- och odlingsutveckling.
  Högre medelskördar och minskade odlingskostnader krävs för att stärka oljeväxternas konkurrenskraft. Mer än 2 milj satsas årligen på fältförsök och projekt.
  Forskning stöds genom SFO:s forskningsstiftelse.


 • Intressebevakning.
  Förutsättningarna för lin- och oljeväxtodling styrs också genom politiska beslut. Svensk Raps AB har ständiga kontakter med såväl svenska myndigheter som EU-Kommissionen.

 • Information.
  Med hjälp av e-postmeddelanden, denna hemsida liksom
  Svensk Frötidning
  skall rådgivare, säljare och SFO:s medlemmar ha ständigt aktuell information.

 • Marknadsföring.
  Med hjälp av marknadsföring skall efterfrågan på svenska oljeväxter öka.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson