Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

2003-års försöksresultat för oljeväxter, vallfrö och lin

Resultaten från försöksserierna redovisas på flera nivåer. Förklaring >>

(Det går också att hitta resultat via sökfunktionen >>)
(En del försök har flerårssammanställningar >>)

Höstraps | Vårraps | Vårrybs | Höstrybs | Lin | Vallfrö

HÖSTRAPS
Höstraps sort-utsädesmängd.
Höstraps. Sortförsök.

Höstraps. Sortblandning.
Fungicidbehandling i höstraps.


Höstraps. Hybridsorter - såteknik.


Ogräsbekämpning i höstraps.

N-gödsling till höstraps.

Hybridsort - såteknik, Väderstad Rapid.Bekämpning av svampsjukdomar i höstraps.

Fungicidbehandling i höstraps


Sortförsök i höstraps. Sydvästra Götaland.

Sortförsök i höstraps. Norra Götaland och Svealand.
 
VÅRRAPSBekämpning av rapsbaggar i våroljeväxter 2003.


Bekämpning av bomullsmögel i våroljeväxter 2003.VÅRRAPS sortförsök 2003, område C-G
Örtogräs i vårraps 2003.
Bearbetningssystem till våroljeväxter på olika jordar. 2003.
Våroljeväxter, artförsök. 2003
Radsådd i vårraps 2003.
   
VÅRRYBSVÅRRYBS 2003, område C-G
   
HÖSTRYBS
Sortförsök flerår (2003 utgick)
   
LINSortförsök i lin 2003
   
VALLFRÖ
Svampbekämpning och stråförkortning i timotejfrö 2003.
Timotejfrövall. Sortförsök. 2003.
N-gödsling till ängssvingelfrövall. 2003

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson