Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

Försöksresultat för 2004 - och för vissa serier flerårsresultat

Förklaring till redovisning av rapporter, rådata etc >>

(Det går också att hitta resultat via sökfunktionen >>)
(En del försök har flerårssammanställningar >>)

Höstraps | Vårraps | Vårrybs | Höstrybs | Lin | Vallfrö

HÖSTRAPS


Sortförsök i höstraps

Bomullsmögelbekämpning i höstraps
Försök i VästFungicidbehandling i höstraps
OS15-8420


Höstraps hybridsorter såteknik Rapid OS-181
Rapporten tar upp åren 2003-2004.


Höstraps hybridsorter såteknik OS-180
Rapporten tar upp resultaten 2000-2004


Höstraps kvävegödsling
Rapporten tar upp 2002-2004


Höstraps sortblandning
Rapporten tar upp resultaten 2000-2004. OS-213.

Ogräsbekämpning med Starane i höstraps


Utsädesmängd i höstraps
Konventionella och hybridsorter, OS-212. Rapporten tar upp 2002-2004.
 
VÅRRAPS
Sortförsök i vårraps

Jordloppebekämpning - betning pyretroidsprutningBommulsmögel i vårraps


Vårraps radavstånd
   
VÅRRYBS


Sortförsök i vårrybs
Rapporten tar upp sortläget för 2000-2004
   
HÖSTRYBS


Sortförsök i höstrybs
Rapporten tar upp 2004, och 2000-2004.
Trösksådd i höstrybs
   
LIN


Sortförsök i lin
Rapporten tar upp genomsnitt för 2001-2004

Örtogräsbekämpning i lin
   
VALLFRÖ
Ängsgröe - gräsogräsbekämpning
Rödsvingel - stråförkortning

Timotej - stråförkortning
Timotej & ängssvingel - svampbekämpning

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson