Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

 Försöksresultat för år 2005 - och flerårsresultat för vissa serier

Förklaring till uppdelningen i rapport, rådata etc. >>

(Det går också att hitta resultat via sökfunktionen >>)
(En del försök har flerårssammanställningar >>)

Höstraps | Vårraps | Vårrybs | Höstrybs | Lin | Vallfrö

HÖSTRAPSSortförsök i höstraps
Medeltabellerna innefattar såväl 2005 som 2001-2005


N-gödsling i höstraps


Höstraps Hybridsort-såteknik, Väderstad Rapid


Ogräsbekämpning i höstraps

Utsädesmängd i höstraps


Sortblandning i höstraps
Fungicidbekämpning i höstraps

VÅRRAPS
Sortförsök i vårraps
Medeltabellerna innefattar såväl 2005 som 1999-2005

Radavstånd i vårraps


Betning - pyretroider i vårrapsFungicidbehandling i vårraps

VÅRRYBSSortförsök i vårrybs
Medeltabellerna innefattar såväl 2005 som 2001-2005

HÖSTRYBSSortförsök i höstrybs
Medeltabellerna innefattar såväl 2005 som 2001-2005

LINSortförsök i lin
Medeltabellerna innefattar såväl 2005 som 2001-2005Ogräsbekämpning i lin

VALLFRÖ

Stråförkortning i rödsvingel


Svampbehandling i timotejfrö

Stråförkortning i timotejfrö

Svampbehandling i ängssvingelfrö

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson