Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

 Försöksresultat för år 2006 - och flerårsresultat för vissa serier

Förklaring till uppdelningen i rapport, rådata etc. >>

(Det går också att hitta resultat via sökfunktionen >>)
(En del försök har flerårssammanställningar >>)

Höstraps | Vårraps | Vårrybs | Höstrybs | Lin | Vallfrö

HÖSTRAPSSortförsök i höstraps
Medeltabellerna innefattar 2006 och 2002-2006


N-gödsling i höstraps


Höstraps Hybridsort-såteknik, Väderstad Rapid


Ogräsbekämpning i höstrapsMikronäring

Reducerad jordbearbetning (4048)

Reducerad jordbearbetning (4129)


Sortblandning i höstrapsFungicidbekämpning i höstraps

VÅRRAPS
Sortförsök i vårraps
Medeltabellerna innefattar 2006 och 1999-2006


Radavstånd i vårraps


Fungicidbehandling i vårraps

Glyfosatbehandling tidig ogräsbekämpning i vårraps


Mikronäring i vårraps

VÅRRYBSSortförsök i vårrybs
Medeltabellerna innefattar 2006 och 2002-2006

HÖSTRYBS - inga försök 2006LINSortförsök i lin
Medeltabellerna innefattar 2006 och 2002-2006


Ogräsbekämpning i lin

VALLFRÖ


Svampbehandling i timotejfrö


Svampbehandling i ängssvingelfrö

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson