Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

 Försöksresultat för år 2008 - och flerårsresultat för vissa serier
Denna sida samlar försöken 2008. (Förklaring till uppdelningen i rapport, rådata etc)
Det går också att hitta resultat via Sökfunktionen eller sidan med Sammanställningar.
Bästa sättet att få information om sortval är via Sortportalen.

Höstraps | Vårraps | Vårrybs | Höstrybs | Lin | Vallfrö

HÖSTRAPSSortförsök i höstraps
Medeltabellerna innefattar såväl 2008 som 2004-2008
för såväl hela Sverige som Skåne separat.


Sort - Såtid i höstraps


Kvävegödsling i höstraps


Mikronäring i höstraps


Bomullsmögel - bekämpning i höstraps


Phoma - svampbekämpning höst i höstraps

Åkersnigel i höstraps - preparattest


Markstruktur - höstraps


Etablering med Biodrill och direktsådd


Återpackning


Olika förfrukter till höstraps

VÅRRAPS
Sortförsök i vårraps
Medeltalstabellerna innefattar 2004-2008 och 2008 för hela Sverige samt 2004-2008 separat för Skåne.

Kvävekomplettering


Mikronäring i vårraps

Fosforstege


Jordloppor


Rapsbaggar


Svampbekämpning

Ogräsbekämpning, kemiskt-mekaniskt

Ogräsbekämpning, kemiskt

Höstbearbetning

Jordbearbetning - flerårsförsök

Såtid - förplogar

Låga marktryck

VÅRRYBS


Sortförsök
Rapporten tar upp 2008 samt medel 2002-2006. Rådata gäller 2008

HÖSTRYBS - Inga försök 2008

Sortförsök
Sammanställningen visar medel 2001-2005

LINSortförsök
Rapporten tar upp 2008 samt 2004-2008

Betning

VALLFRÖ
 

2008 startade "Vallfrö 10 000".
Årets försök redovisas på projekthemsidan >>

På samma hemsida finns även en större sammanställning
"Nyare Nordiska Vallfröförsök".
Intresanta försök genomförda de senaste 10 åren i Norden >>

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson