Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

 Försöksresultat 2009 - och flerårsresultat för vissa serier

Denna sida har direktlänkar till försöken 2009.
Förklaring till uppdelningen i rapport, rådata etc. >>

(Det går också att hitta resultat via sökfunktionen >>)
(En del försök har flerårssammanställningar >>)

Höstraps | Vårraps | Vårrybs | Höstrybs | Lin | Vallfrö

HÖSTRAPSSortförsök i höstraps
Medeltabellerna innefattar såväl 2009 som 2005-2009


N-gödsling i höstraps


Etablering och luckringsbehov för höstrapsOgräsbekämpning i höstraps

Utsädesmängd i höstraps


Såtidpunkt i höstrapsSvampbekämpning i höstraps

N-gödsling, kycklinggödsel till höstraps

Avloppsslam, effekt på gröda och jord

Kalk i höstraps

Betning av höstrapsutsäde

Etablering, biodrill i höstraps

Återpackning i höstraps

Reducerad bearbetning i Halland

Växtföljd och skörderester, höstraps

VÅRRAPS
Sortförsök i vårraps
Medeltabellerna innefattar såväl 2009 som 2005-2009


Rapsbaggebekämpning i våroljeväxter


Svampsjukdomar i våroljeväxter


Betning mot jordloppor i vårraps

Ogräsbekämpning i vårraps

Fosforstege i vårraps

Såtid - sådjup i vårraps

Bearbetningssystem - luckring i vårraps

VÅRRYBS- INGA FÖRSÖK 2009
HÖSTRYBS - INGA FÖRSÖK 2009
LIN


Sortförsök i lin


Betning mot linjordloppa

VALLFRÖ
 

Årets försök redovisas på projekthemsidan för vallfrö 10 000>>

På samma hemsida finns även en större sammanställning
"Nyare Nordiska Vallfröförsök".
Intresanta försök genomförda de senaste 10 åren i Norden >>

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson