Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

 Försöksresultat för år 2010 - och flerårsresultat för vissa serier

Denna sida har direktlänkar till försöken 2010.
Förklaring till uppdelningen i rapport, rådata etc. >>

(Det går också att hitta resultat via sökfunktionen >>)
(En del försök har flerårssammanställningar >>)

Höstraps | Vårraps | Vårrybs | Höstrybs | Lin | Vallfrö

HÖSTRAPSSortförsök i höstraps
Medeltabellerna innefattar såväl 2010 som 2006-2010


Såtidpunkt-sort i höstraps


Kvävestrategier till höstraps


Svampbekämpning i höstrapsEtablering och luckringsbehov för höstraps


Höstrapsetablering med kultivatorsådd och direktsådd


Reducerad jordbearbetning


Örtogräsbekämpning i höstraps


Olika förfrukter till höstoljeväxter

VÅRRAPS
Sortförsök i vårraps
Medeltabellerna innefattar såväl 2010 som 2006-2010

Betning - pyretroidbehandling i vårraps

Utsädesmängd och fördelning i vårraps

Bekämpning av rapsbaggar

Svampbekämpning i vårraps

Bekämpning av örtogräs i vårraps

Såtid - sådjup för våroljeväxter

VÅRRYBS      Inga försök 2010
 
HÖSTRYBS    Inga försök 2010
 
LIN
Sort- och utsädesmängd i lin
Medeltabellerna innefattar såväl 2005 som 2001-2005


Kvävebehov till lin

NPK-behov i lin

Svampbekämpning i lin

Ogräsbekämpning i lin

VALLFRÖ (se även hemsida för projekt Vallfrö 10 000)

Ängssvingel, stråförkortning

Rörsvingel, kväve – stråförkortning

Rajsvingel, kväve – stråförkortning

Rajsvingel, skördemetod

Rörsvingel, skördemetod

Rödsvingel, kväve och tillväxtreglering

Ängsgröe, kväve och tillväxtreglering

Rödklöver, ogräsbekämpning

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson