Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

 Försöksresultat för år 2011 - och flerårsresultat för vissa serier

Denna sida har direktlänkar till försöken 2011.
Förklaring till uppdelningen i rapport, rådata etc. >>

(Det går också att hitta resultat via sökfunktionen >>)
(En del försök har flerårssammanställningar >>)

Höstraps | Vårraps | Vårrybs | Höstrybs | Lin | Vallfrö

HÖSTRAPSSortförsök i höstraps
Medeltabellerna innefattar såväl 2011 som 2007-2011
för såväl Sverige som Skåne.


Svampbekämpning i höstrapsBekämpning av Phoma (torröta)


Örtögräsbekämpning


Reducerad jordbearbetning

Kvävestrategier till höstraps

VÅRRAPS
Sortförsök i vårraps
Medeltabellerna innefattar såväl 2011 som 2007-2011


Ogräsbekämpning i vårraps


Rapsbaggebekämpning i vårraps


Svampbekämpning i vårraps

Jordbearbeting Lemken

Bearbetning lättjord

Bearbetning Carrier

Jordbearbetning - kväveutlakning

Ogräsbekämpning

VÅRRYBS      Inga försök 2011
 
HÖSTRYBS    Inga försök 2011
 
LINSort- och utsädesmängd i lin
Medeltabellerna innefattar såväl 2007 som 2007-2011


Kvävebehov till lin


NPK-behov i lin

Svampbekämpning i lin

Ogräsbekämpning i lin

VALLFRÖ


Ängssvingel, tillväxtreglering


Arter - etablering - ekologisk vallfröodlling


Rödklöver putsning

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson