Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

 Försöksresultat för år 2012 - och flerårsresultat för vissa serier

Denna sida har direktlänkar till försöken 2012.
Förklaring till uppdelningen i rapport, rådata etc. >>

(Det går också att hitta resultat via sökfunktionen >>)
(En del försök har flerårssammanställningar >>)

Höstraps | Vårraps | Vårrybs | Höstrybs | Lin | Vallfrö

HÖSTRAPSSortförsök i höstraps
Medeltabellerna innefattar såväl 2012 som 2008-2012
för såväl Sverige som Skåne.


Svampbekämpning i höstraps


Örtögräsbekämpning


Bekämpning av Phoma (torröta)


Bekämpning av Botrytis

Strukturkalkning/grund kalkinbrukning

Kvävegödsling

Organisk gödsling

Olika bearbetningssystem - packning

VÅRRAPS
Sortförsök i vårraps
Medeltabellerna innefattar såväl 2012 som 2008-2012


Ogräsbekämpning i vårraps


Svampbekämpning i vårraps


Sorttyp - utsädesmängd

Rapsbaggebekämpning i vårraps

Bearbetningssystem - Lemken

Försök med Carrier

VÅRRYBS      Inga försök 2012 (kort text om detta)
 
HÖSTRYBS    Inga försök 2012
 
LIN               Ett vädermässigt mycket dåligt linår 2012 medförde att de allra flesta linförsöken kasserades.
 
VALLFRÖ

Rödklöver - skördemetod

Timotej - höstbehandling

Ängssvingel - höstbehandling

Ängssvingel - skördemetod

Ängssvingel - stråförkortning

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson