Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

 Sammanställning över resultat från fältförsök 2018

Här hittar du länkar till rapporter som sammanfattar fältförsök 2018.Här finns även sammanställningar över resultaten i tabellform (pdfer)

Resultat enskilda försöksplatser
Resultat för enskilda försöksplatser nås via DENNA LÄNK >>.
Du klickar dig till den försöksserie du är intresserad av. Detaljerade resultat för respektive försöksplats får du genom att klicka på försöksvärden!
(Tidigare publicerades resultaten som pdfer, men gör det inte längre)

HÖSTRAPS

Rapport
Skåneförsöken
Mellansverige

Tabell
Sverige 2014-18
Sverige 2016-18

Sortförsök 2014-2018

Rapport
Skåneförsöken
Mellansverige

Insektsbekämpning

Rapport

Svampbekämpning

Rapport

Etablering och snigelbekämpning

Rapport
Tabell

Ogräsbekämpning

Rapport

Kvävegödsling

VÅRRAPS

Rapport
Tabell 2014-18
Tabell 2016-18

Tabell Clearfieldsorter

Sortförsök i vårraps 2014-2018

 

VÅRRYBS      Inga resultat 2018
HÖSTRYBS   Inga resultat 2018
 
LIN               

Rapport sortförsök och utsädesmängd 2014-18

Tabell 2014-18

Tabell 2016-18

Sortförsök
 
VALLFRÖ  

Rapport

Timotej - kvävegödsling och tillväxtreglering
Tabeller Ängssvingel - N-gödsling och tillväxtreglering

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson