Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

  Till startsidan

Resultat 2007
Oljelin
  Sortförsök  
  Vårraps  
 

Sortförsök
Svampbekämpning
Radhackning
Mikronäring

 
Höstraps odlingsteknik
  Svampbekämpning  
  N-gödsl. (rapport)  
  Mikronäring  
Höstraps sortförsök
  Hybrid- och linjesorter i Mälard. och Västra Sverige (OS-22)  
  Linjesorter (OS-23)  

Hybridsorter (OS-24)

  Sortblandning  
  Hybridsort - såteknik
Rapid
 

Alla försök
2008 2007 2006 2005 2004 2003

Sammanställningar
Sök försök
Sortportal
Finansiering


 Försöksverksamheten 2007
 

Våra försök 2007

Höstraps sortförsök
Linje- & hybrids. i Mälard. och V. Sv. (OS 22)
Linjesorter (OS 23)
Hybridsorter (OS 24)
Sortblandning
Hybridsort - såteknik, väderstad Rapid
Höstraps odlingsteknik

Svampbekämpning, rådata och rapport
Kvävegödsling, rapport >>
Mikronäring

Vårraps

Sortförsök
Svampbekämpning
Radhackning
Mikronäring

Lin
Sortförsök
Följ försöken i fält!

Effekt av Juventusbehadling i höstraps.
Försök ska ses "live". Resultaten ska studeras, utvärderas och överföras till praktisk handling!
Foto: Hans Jonsson.

Övriga försök

Länkarna leder till resultat på FFE:s hemsida

Höstraps
Återpackning höstraps
Ogräsbekämpning i höstraps
Kväveförsörjning av ekologiska höstoljeväxter
Höstraps i en bädd av vitklöver
Vårraps
Kem-mek ogräsbekämpning
Fröodling
Stråförkortning i timotejfrövall
Svampbehandling i ängssvingelfrövall
Ogräsreglering i rödklöverfrö EKO
Etableringsteknik & Ogräsreglering i vitklöver
Insåningsteknik i ekologisk fröodling av
timotej eller ängssvingel
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson