Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 


  Försöken 2021  
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2020 2019
2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!   Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

Din bästa källa till försöken i oljeväxter & vallfrö 2021

OBS! Resultaten uppdateras efter hand som de inkommer.

Kolumnen längst till vänster nedan anger planbeteckning och länkar till mer information om planen och resultat som inkommit.
Senaste uppdatering = 8 september

   HÖSTRAPS - Sortförsök
Plan Redovisade/
totalt
Kort beskrivning av planen
OS 21 9/9

Sorter som testas första året i Sverige samt Riksprovning
22 sorter + sortblandning

OS 22 +
P07-0822

1/2 (saknas försök i Finland)
5/5

Sortförsök, främst i Mellansverige
15 sorter + sortblandning. 1 försök i OS 22 ligger i Finland.

OS 25 4/4

Klumprotresistenta sorter
10 sorter med klumprotresistens + sortblandning.

OS 27 9/9

Sorter som testas andra året eller mer
44 sorter + sortblandning.

   HÖSTRAPS - Odlingsteknik
P05-8015 0/3 Spillsäd i höstraps (16 led)
P05-8150 0/3

Tillväxtreglering samt svampbekämpning i höstraps (4 led)

OS-183 0/3 Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo (6 led)
P05-8010P 0/3 Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling (6 led)
P05-8010R 0/3 Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling (6 led)
   HÖSTRYBS
     
   VÅRRAPS
OS 1 0/7 Sortförsök i vårraps (10 led)
OS 2 0/5 Sortförsök med CL-sorter (Clearfieldsorter) (6 led)
   VÅRRYBS
     
   OLJELIN
     
 
 
 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson