Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-20 av totalt 129 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning
Nästa resultatset

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Frö, raps och grisar på Dal
Frö och raps är perfekta grödor för en växtodlingsgård med grisproduktion framhåller Gustav Hilmér som tillsammans med familjen driver Bäckens gård på Dalboslätten strax söder om Mellerud. Gården har flera strängar på sin lyra och bedriver en rad olika verksamheter, men har tre starka ben att stå på: växtodling, grisuppfödning och energiproduktion.
             Nr. 6 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Framtidens raps
Gunnarshög har under många år utvecklats till en betydelsefull aktör och inspiratör för utveckling av svensk rapsodling och svenska rapsoljeprodukter. Man har kommit långt och satsar på bred front med full kraft för fortsatt utveckling – för det mesta är ogjort!
             Nr. 5 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Raps och frö – sida vid sida
Magnus Rafsten är en driven växtodlare utanför Landskrona i Skåne med fingertoppskänsla för både höstraps och ängsgröe. En säker växtföljd och fokus på bra etablering är viktiga inslag i driften. Sedan 2020 är han styrelsemedlem i Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare vars ERFA-verksamhet han som nystartad fröodlare prisar.
             Nr. 4 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Missa inte hugget
Perfekt tajmad strängläggning, med bästa teknik. Det är enligt Magnus Nilsson det viktigaste momentet vid odling av ekologiskt frö. Det är bara en av många bra erfarenheter han har av 20 år med ekologisk växtodling på gården Hälleberga utanför Linköping.
             Nr. 3 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ekologisk höstrybs i topp
Erik Johansson odlar 400 hektar ekologisk växtodling kring Sala och upp till Dalälven. Motorn i växtföljden är höstrybs som han driver intensivt och rationellt och som med en skördepotential kring 3 ton per hektar och ett fröpris runt 9 kronor per kilo är väl värd att satsa på.
             Nr. 2 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sörmländsk rapsmästarsjua testar nya vägar
Alexander von Bothmer satsar lika hårt på höstrapsen hemma i Sörmland som hans lag Sörmlands Starka gjorde i Rapsmästaren 2020 i Skåne. Från tävlingen tar han odlingstekniskt med sig tillväxtreglering på våren och biostimulanter. Det är nya vägar som han gärna testar på hemmaplan för att drilla höstrapsen till högre nivåer.
             Nr. 1 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Djupt under rapsraden på Rügen
När Tyskland återförenades drog Nis Lassen österut till ön Rügen i forna DDR för att söka äventyret. Djupluckring under raden är nu ett viktigt moment i hans höstraps som snittar 5,6 ton per hektar. Men exakt placering mellan rapsplantorna i såraden har han gett upp efter 6 år med precisionssådd.
             Nr. 6 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sinclairsholm minimerar jordbearbetning och maximerar fröodling
Öster om Hässleholm i norra Skåne ligger Sinclairsholms Gods i en bygd mellan skog och slätt. Här driver familjen Barnekow ett jord- och skogsbruk med flera ben att stå på. Jordbearbetningen är sparsam, men i fröodlingen är det full gas.
             Nr. 4 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vårrybs ger stor utväxling på liten insats
För Per Persson i Hälsingland finns både hårda och mjuka värden med vårrybs. Den ger ekonomisk riskspridning och bra förfruktsvärde i växtföljden, samtidigt som vårrybsen kryddar växtodlingen och ger goodwill i bygden för den gula nyans som grödan skänker landskapet.
             Nr. 3 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vatten väger tungt
Den svenska östkusten är känd för sina torra betingelser. Lars Elfverson på Kölby gård utanför Kalmar hanterar detta faktum med ett brinnande intresse för bevattning. Det handlar om strategi, teknik och biologi för att tillgodose grödor som höstraps, rödsvingel, rödklöver, lin m. fl. grödor i gårdens imponerande 12-åriga växtföljd.
             Nr. 2 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Linoljan flödar på Bostället
Odling, utveckling, förädling och entreprenörskap präglar verksamheten på Höjs Boställe. Linet står i fokus. Men det är även nya grödor och verksamheter på gång - uppfångade i stora världen, men lokalproducerade på gården utanför Lund.
             Nr. 1 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Experiment som blev ekonomisk ryggrad
Hos Joakim Borgs i Dalarna är höstraps den ekonomiskt bästa grödan. Nötflytgödsel agerar fullgödselmedel och tidig sådd i månadsskiftet juli–augusti ger kraftiga plantor. Snittskörden ligger på nästan 4,5 ton per hektar.
             Nr. 5 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bröderna Sjölander lyfter lägsta punkten
Bröderna Johan och Erik Sjölander utvecklar sitt familjejordbruk utanför östgötska Söderköping och vill lyfta den lägsta punkten genom att ständigt förbättra. Den ekologiska höstrapsen avkastar normalt 3 ton per hektar och ger därmed ett täckningsbidrag som håller för brödernas ekonomiska krav.
             Nr. 4 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Frövall och höstraps lyser på Stjernsund
Familjen Gilbertsson driver Stjernsunds Gård som ligger vackert belägen på en udde i Vättern. Man odlar både konventionellt och ekologiskt där höstraps och frövall är viktiga inslag. Stjernsund är ett expansivt företag med många ben att stå på och tydliga visioner för framtiden där långsiktighet och entreprenörskap tydligt lyser genom.
             Nr. 3 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sannarp AB satsar uthålligt
hållResurshushållning, modern teknik, bra växtföljd och samarbete är några centrala ledord för verksamheten på Sannarps Egendom utanför Falkenberg i norra Halland. Höstrapsen är central i odlingen och den 2 maj är man värd för årets Rapsdag.
             Nr. 3 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ekologiskt vallfrö toppar ekoodlingen
Skånska Börringekloster startade sin resa mot ekologisk drift vid millenieskiftet. I dag drivs gården av Carl Ramel med fokus på flera vallfrögrödor. Dessa ger god ekonomi, bra växtföljd samt halm och återväxt som bidrar med prima grovfoder.
             Nr. 2 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fiskrens ska gödsla rapsen på Klev
Klevs gård AB är ett dynamiskt företag med saltstänkt höstrapsodling i norra Bohuslän. Rapsen förädlas till olja i egen gårdsbutik, blir ingrediens till seglare på sommarrestaurang, bränsle i spannmålstorken och foder till grisarna. Nu är Klev på väg mot ekologisk odling där rapsen ska gödslas med rötrester av fiskrens.
             Nr. 1 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sänkte utsädet och höjde skörden
Anders Öhrn pressade ner vårrapsfröna på 7 cm djup där han kunde hitta fukt för groning. Utsädet orkade upp och chansningen gick hem det kruttorra året 2018.
             Nr. 1 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Frida ger järnet!
Våren 2018 blev Frida Olsson ordförande i Stockholm Uppsala Frö- och Oljeväxtodlare. Hon har ett stort intresse för oljeväxtodling i allmänhet och höstraps i synnerhet. Men kanske allra mest vill hon vara en del av och utveckla odlarorganisationen lokalt som hon beskriver som anrik och med många yrkesstolta, duktiga och engagerade odlare.
             Nr. 6 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Philip brinner för halländsk höstraps
Man är aldrig i mål med höstraps. Klimat, skadegörare och mycket annat som påverkar höstrapsen kräver ständig nya lösningar. Philip Hedeng på Heagårds Egendom i Halland har alla de egenskaper som krävs för att utveckla grödan. Det handlar om biologi, teknik, kontakter på nätet och engagemang i Frö- och Oljeväxtodlarna.
             Nr. 5 - 2018

Nästa resultatset
Upp till toppen av sidan.

 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson