Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-20 av totalt 122 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning
Nästa resultatset

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sinclairsholm minimerar jordbearbetning och maximerar fröodling
Öster om Hässleholm i norra Skåne ligger Sinclairsholms Gods i en bygd mellan skog och slätt. Här driver familjen Barnekow ett jord- och skogsbruk med flera ben att stå på. Jordbearbetningen är sparsam, men i fröodlingen är det full gas.
             Nr. 4 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vårrybs ger stor utväxling på liten insats
För Per Persson i Hälsingland finns både hårda och mjuka värden med vårrybs. Den ger ekonomisk riskspridning och bra förfruktsvärde i växtföljden, samtidigt som vårrybsen kryddar växtodlingen och ger goodwill i bygden för den gula nyans som grödan skänker landskapet.
             Nr. 3 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vatten väger tungt
Den svenska östkusten är känd för sina torra betingelser. Lars Elfverson på Kölby gård utanför Kalmar hanterar detta faktum med ett brinnande intresse för bevattning. Det handlar om strategi, teknik och biologi för att tillgodose grödor som höstraps, rödsvingel, rödklöver, lin m. fl. grödor i gårdens imponerande 12-åriga växtföljd.
             Nr. 2 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Linoljan flödar på Bostället
Odling, utveckling, förädling och entreprenörskap präglar verksamheten på Höjs Boställe. Linet står i fokus. Men det är även nya grödor och verksamheter på gång - uppfångade i stora världen, men lokalproducerade på gården utanför Lund.
             Nr. 1 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Experiment som blev ekonomisk ryggrad
Hos Joakim Borgs i Dalarna är höstraps den ekonomiskt bästa grödan. Nötflytgödsel agerar fullgödselmedel och tidig sådd i månadsskiftet juli–augusti ger kraftiga plantor. Snittskörden ligger på nästan 4,5 ton per hektar.
             Nr. 5 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Bröderna Sjölander lyfter lägsta punkten
Bröderna Johan och Erik Sjölander utvecklar sitt familjejordbruk utanför östgötska Söderköping och vill lyfta den lägsta punkten genom att ständigt förbättra. Den ekologiska höstrapsen avkastar normalt 3 ton per hektar och ger därmed ett täckningsbidrag som håller för brödernas ekonomiska krav.
             Nr. 4 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Frövall och höstraps lyser på Stjernsund
Familjen Gilbertsson driver Stjernsunds Gård som ligger vackert belägen på en udde i Vättern. Man odlar både konventionellt och ekologiskt där höstraps och frövall är viktiga inslag. Stjernsund är ett expansivt företag med många ben att stå på och tydliga visioner för framtiden där långsiktighet och entreprenörskap tydligt lyser genom.
             Nr. 3 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sannarp AB satsar uthålligt
hållResurshushållning, modern teknik, bra växtföljd och samarbete är några centrala ledord för verksamheten på Sannarps Egendom utanför Falkenberg i norra Halland. Höstrapsen är central i odlingen och den 2 maj är man värd för årets Rapsdag.
             Nr. 3 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ekologiskt vallfrö toppar ekoodlingen
Skånska Börringekloster startade sin resa mot ekologisk drift vid millenieskiftet. I dag drivs gården av Carl Ramel med fokus på flera vallfrögrödor. Dessa ger god ekonomi, bra växtföljd samt halm och återväxt som bidrar med prima grovfoder.
             Nr. 2 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fiskrens ska gödsla rapsen på Klev
Klevs gård AB är ett dynamiskt företag med saltstänkt höstrapsodling i norra Bohuslän. Rapsen förädlas till olja i egen gårdsbutik, blir ingrediens till seglare på sommarrestaurang, bränsle i spannmålstorken och foder till grisarna. Nu är Klev på väg mot ekologisk odling där rapsen ska gödslas med rötrester av fiskrens.
             Nr. 1 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sänkte utsädet och höjde skörden
Anders Öhrn pressade ner vårrapsfröna på 7 cm djup där han kunde hitta fukt för groning. Utsädet orkade upp och chansningen gick hem det kruttorra året 2018.
             Nr. 1 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Frida ger järnet!
Våren 2018 blev Frida Olsson ordförande i Stockholm Uppsala Frö- och Oljeväxtodlare. Hon har ett stort intresse för oljeväxtodling i allmänhet och höstraps i synnerhet. Men kanske allra mest vill hon vara en del av och utveckla odlarorganisationen lokalt som hon beskriver som anrik och med många yrkesstolta, duktiga och engagerade odlare.
             Nr. 6 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Philip brinner för halländsk höstraps
Man är aldrig i mål med höstraps. Klimat, skadegörare och mycket annat som påverkar höstrapsen kräver ständig nya lösningar. Philip Hedeng på Heagårds Egendom i Halland har alla de egenskaper som krävs för att utveckla grödan. Det handlar om biologi, teknik, kontakter på nätet och engagemang i Frö- och Oljeväxtodlarna.
             Nr. 5 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Väderoberoende höstraps på Russelbacka
Det är bättre att få rapsen i jorden i tid än att fröna placeras exakt i djup- och längsled. Så resonerar man på Russelbacka i Västergötland som gjort sig fri från vädrets nycker genom alvluckringssådd med HE-VA.
             Nr. 4 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Plöjning ger bästa höstrapsen
Med åtskilliga tusen hektar odling i olika odlingsformer i bagaget, har Erik Baeksted landat i övertygelsen att plöjning är bäst för höstrapsen på Råbelöfs gods. De egna noggranna utvärderingarna ger kvitto på övertygelsen och berikar Råbelöf med en fantastiskt bra gröda ekonomiskt och växtföljsmässigt.
             Nr. 3 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Tajming är vassaste vapnet mot ogräs
Sådd en solig dag i varm jord, vältning för att spara på fukt och frikostigt med växtnäring gav resultat. Den ekologiska vårrapsen på Rickelstorp i Småland klådde upp den hotande mållan och avkastade nästan 2,9 ton per hektar.
             Nr. 2 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Hjularöd utvecklar fröodlingen
För Henrik Negendanck är fröodlingen helt central i växtodlingen på Hjularöd i Skåne. Han är ensam i Sverige just nu att odla rörflen och är en av uppstartarna av fröodling av lusern för skörd 2018. Signum för fröodlingen är att den med Henriks drivande kraft utvecklas med många tester, experiment och försök. Allt för att stärka odlingen som den viktigaste och mest inspirerande på Hjularöds 550 hektar.
             Nr. 1 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kanonraps på Råbelöf
Trots en regnig sval höst, trots lite sen sådd, trots ganska tung lera så har rapsfältet på Råbelöf Gods, som ska bli Rapsdagen 2018, utvecklat sig fantastiskt bra. Förutsättningarna är goda för en stabil övervintring. Plantor och bestånd har studerats av olika aktörer och vi ser fram emot att diskutera resultaten framöver. Alla är välkomna att besöka fältet norr om Kristianstad.
             Nr. 1 - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Martin Smart har raps som passion
Martin Smart är uppslukad av höstraps. År 2017 tävlar han i höstrapsodling i brittiska YEN. Men drivkraften är inte så mycket att vinna, utan att lära sig mer av människor som kan något som Martin Smart inte redan kan.
             Nr. 6 - 2017

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nygammal vallmo odlas åter i Sverige
Fredrik Henrysson i Östergötland testodlade 10 hektar vallmo 2017 till en holländsk uppköpare. Lätt att tröska, men också lätt att spilla är hans erfarenhet. Den nygamla vallmogrödan kan bli en opiatfri specialnisch på marknaden.
             Nr. 6 - 2017

Nästa resultatset
Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson