Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-12 av totalt 12 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
2019 händer saker på riktigt
             Nr. 1 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fiskrens ska gödsla rapsen på Klev
Klevs gård AB är ett dynamiskt företag med saltstänkt höstrapsodling i norra Bohuslän. Rapsen förädlas till olja i egen gårdsbutik, blir ingrediens till seglare på sommarrestaurang, bränsle i spannmålstorken och foder till grisarna. Nu är Klev på väg mot ekologisk odling där rapsen ska gödslas med rötrester av fiskrens.
             Nr. 1 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Brett utbud av vårrapssorter 2019
Nytt för sortförsöken 2018 i vårraps var en försöksserie med provning av Clearfieldsorter. Trots torråret kunde sammanlagt 9 bra försök skördas med flera intressanta resultat. Hybriderna gick förhållandevis bättre än normalt och Clearfieldsorten Solar CL landade cirka 13 procent under mätaren, hybriden Majong.
             Nr. 1 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vårraps lyfter med Clearfield
Vårrapssorter av Clearfieldtyp introducerades 2018 i Sverige. Möjligheten till en bred och säker ogräsbekämpning gör sorttypen extra lämplig vid odling på till exempel mulljordar. I sortförsök nåddes en avkastning på över 4 300 kilo per hektar av en Clearfieldsort. Det är nytt rekord.
             Nr. 1 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sänkte utsädet och höjde skörden
Anders Öhrn pressade ner vårrapsfröna på 7 cm djup där han kunde hitta fukt för groning. Utsädet orkade upp och chansningen gick hem det kruttorra året 2018.
             Nr. 1 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rapsdag i Halland 2 maj 2019
Sju etableringskoncept, kompanjonsådd, tillväxtreglering, ogräsdemo, herbicidpåverkan, växtnäringsstrategier. Detta och mycket mera bjuder Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare på den 2 maj 2018 då Rapsdagen avhålls på Sannarp utanför Falkenberg.
             Nr. 1 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster 2018 blev insekternas år i raps
Det torra och varma vädret 2018 gynnade allehanda insekter som angrep både höst- och vårraps. Skördetappet landade på 1–1,5 ton per hektar på de flesta höstrapsodlande gårdar. Men efter torkan blev såbruket perfekt hösten 2018 och inför 2019 ser höstrapsen lovande ut.
             Nr. 1 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Dystert linår 2018 – så 2019 kan bara bli bättre
För en gröda som uppskattar kyla och fukt var 2018 inget toppår. Den inrapporterade medelskörden är den lägsta någonsin, men odlingstekniskt finns ljusglimtar på N-fronten inför 2019.
             Nr. 1 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Tufft vallfröår – men positiv marknad för eko
Rödsvingel klarade sig bäst av frögrödorna torråret 2018. Tuffast var det för förstaårsvallarna och inte minst insådderna som led av torkan och värmen. Frölagren har minskat rejält och efterfrågan på ekologiskt vallfrö är fortsatt stor. Inför 2019 satsar SFO hårt på informationsarbete och att hitta ersättare till Reglone som försvinner år 2020.
             Nr. 1 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vallfrötorkning avgör resultatet
Torkning av vallfrö är det enskilt viktigaste momentet i fröodlingen. Välj en teknik som passar driften och var på hugget under hela torkningsprocessen. Det handlar om att dimensionera lagret, fläkten, temperaturen, kylning med mera.
             Nr. 1 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Europas höstraps är i dåligt skick
             Nr. 1 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Historiskt låg EU-skörd håller uppe rapspriset
             Nr. 1 - 2019


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson