Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-9 av totalt 9 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Helhet är mer än bara nackdelar
             Nr. 3 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Frövall och höstraps lyser på Stjernsund
Familjen Gilbertsson driver Stjernsunds Gård som ligger vackert belägen på en udde i Vättern. Man odlar både konventionellt och ekologiskt där höstraps och frövall är viktiga inslag. Stjernsund är ett expansivt företag med många ben att stå på och tydliga visioner för framtiden där långsiktighet och entreprenörskap tydligt lyser genom.
             Nr. 3 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vaksamhet och måttfullhet ska prägla höstrapsen 2019
Det ligger en stor extra avkastningspotential i de kraftiga svenska höstrapsbestånden inför 2019. Att hålla bestånden på rätt köl och undvika liggraps genom tillväxtreglering är motiverat i många fält. Men extra växtskyddsinsatser bör inte vara aktuellt, utan vaksamhet och måttfullhet gäller.
             Nr. 3 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Tillväxtreglering ger effektivare fotosyntes
Tillväxtreglering kan hålla rapsen upprättstående och gynna sidoskotten så att fotosyntesen effektiviseras. I frodig höstraps kan därför Caryx vara motiverat 2019, liksom i vårraps på drivande mulljord där det finns gott om kväve.
             Nr. 3 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Våroljeväxter - så in i Norden
             Nr. 3 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sannarp AB satsar uthålligt
hållResurshushållning, modern teknik, bra växtföljd och samarbete är några centrala ledord för verksamheten på Sannarps Egendom utanför Falkenberg i norra Halland. Höstrapsen är central i odlingen och den 2 maj är man värd för årets Rapsdag.
             Nr. 3 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster UPMA en tillgång i vallfröodlingen
Under 2018 sökte SFO och fick beviljat inte mindre än 5 UPMA för flertalet vallfröarter. Genom UPMA säkerställer vi att odlarkåren får tillgång till viktiga insekticider, fungicider och herbicider för en effektiv vallfröodling.
             Nr. 3 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Fina vallfröförsök 2019
* Vallfrökalkyler på hemsidan
* Bin är olika känsliga för neonikotinoider
* Frödag i världsklass på Själland 19 juni
             Nr. 3 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
EU förlorar terräng på biodieselns stora spelplan
             Nr. 3 - 2019


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson