Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Green Deal gör EU mer importberoende
             Nr. 5 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Svensk jordbruksröst i Bryssel
Sverige är ett litet jordbruksland i EU, men att vara närvarande i Bryssel är viktigt för svenskt jordbruk. Det vet Thomas Magnusson efter 10 år nära maktens centrum.
             Nr. 5 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Tillväxtreglering med förnuft
             Nr. 5 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Full fart ända in i kaklet
Den 20 oktober koras vinnaren i Rapsmästaren 2020. De sista åtgärderna genomfördes en vecka in i maj där många lag tog chansen att verkligen ge grödan all tänkbart skydd mot skadegörare och stimulans med växtnäring för att nå högsta möjliga skörd. Vi ser fram emot resultatet och analysen av vad som var framgångsfaktorerna för en lyckosam höstrapsodling 2019/20.
             Nr. 5 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Etablering avgör vallfröskörden
Rätt etablering är förutsättningen för en lyckad vallfrögröda. Etableringsförsöket på Borgeby visar tydligt skillnaden på dålig, halvbra och fullgod etablering för 5 vallfröarter. Dessa har väldigt olika krav på insåningsgrödan vad gäller ljusinsläpp som kan varieras med bland annat utsädesmängd, radavstånd och etableringstidpunkt. Välj rätt teknik och du har lagt grunden för en god skörd.
             Nr. 5 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Priserna skapar osäkerhet kring fröodlingen
De branschgemensamma villkor som fastställdes 2017 handlade om att ge och ta för svenska fröodlare och fröföretag för en ömsesidigt framgångsrik fröodling. SFO bevakar prisutvecklingen som är helt central för att fortsättningsvis kunna odla frö i Sverige.
             Nr. 5 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Samodling bäst om grödorna är sams
Höstraps i samodling med kompanjongröda kan minska ogrästrycket, skydda mot skadeinsekter, ge extra N-tillförsel och bidra med merskörd. Men faror lurar på vägen och ibland tar kompanjonen för mycket resurser i anspråk. I Frankrike är kompanjongrödor vanliga i höstraps och nu provas idéerna också i Sverige.
             Nr. 5 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Hjälper rapsen på traven
Alexandrinerklöver är kompanjon med Ulf Hanssons höstraps.
             Nr. 5 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Ny förordning för ekologiskt utsäde

* Proteinanalys åter i sortförsök

             Nr. 5 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Svenskt slagläge när EU backar
             Nr. 5 - 2020


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson