Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Vi känner oss lurade
             Nr. 6 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Djupt under rapsraden på Rügen
När Tyskland återförenades drog Nis Lassen österut till ön Rügen i forna DDR för att söka äventyret. Djupluckring under raden är nu ett viktigt moment i hans höstraps som snittar 5,6 ton per hektar. Men exakt placering mellan rapsplantorna i såraden har han gett upp efter 6 år med precisionssådd.
             Nr. 6 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Dubbelt upp för bästa Rapsmästarlaget
Rapsmästarfältet tröskades under perfekta betingelser sista veckan i juli. Nu pågår ett intensivt arbete med att få ut mesta möjliga kunskap ur strategierna som varierade kraftigt mellan de 40 lagen. Det avspeglades i skörden som skilde över 100 procent mellan högst och lägst. Väl mött den 20 oktober på Alnarp eller på nätet då vinnaren koras och vi fördjupar oss i höstrapsodlingens framgångsrecept!
             Nr. 6 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Den digitala rapsvärlden – på ett klick
Det finns mycket inspiration och kunskap att hämta digitalt som komplement till de fysiska aktiviteter som blivit begränsade på grund av coronapandemin. Utbudet av YouTube-kanaler, poddar och filmer som ligger oss och vår svenska oljeväxtodling nära är stort. Sök och klicka runt för att hitta det som passar just dig bäst.
             Nr. 6 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Baggar backade i höstrapsen 2020
Rapsbaggarna infann sig inte i höstrapsen 2020. När vårrapsodlingen sjunkit finns inte både vår- och höstraps i samma område i samma utsträckning, och rapsbaggehonan kan inte längre lägga så många ägg. Möjligen är detta en förklaring till att insekticidbehandlingarna uteblev 2020.
             Nr. 6 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Uppförsbacke för fröodlingen
Lönsamheten i vallfröodlingen har diskuterats flitigt de senaste åren inom SFO. Sammanställning över åren 2015–2019 visar tydligt att lönsamheten varierar kraftigt över åren, både för konventionellt och ekologiskt frö. Flertalet arter minskar i lönsamhet i jämförelse med höstvete.
             Nr. 6 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kontrollrensningsprojektet i vallfrö
Under tre år jämfördes arkivprover av vallfrö med verkligt rensresultat i fröråvara av skörd 2017–2019. Oftast gav analyserna liknande resultat, men ibland var avvikelserna för stora. I ekologiska frövaror var skillnaderna extra stora.
             Nr. 6 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nordlig fältvandring med stor uppslutning
När Norra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ordnade sitt sommarmöte blev uppslutningen nästan 100-procentig trots långa transportavstånd. Vårrybsorter från Finland och skogens konung som skadedjur stod på agendan.
             Nr. 6 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Till minne av Bo Cristiansson

Rekordhög avkastning i fältförsök
Kålbladsteklar härjar i ekologisk raps
Bra krut i Cuadro NT
Kunskapsbanken – en guldgruva att ösa ur
Fin skörd av oljerättika

             Nr. 6 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
En stabil växtbaserad oljeplattform i Sverige inför 2021
             Nr. 6 - 2020


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson