Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-12 av totalt 12 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Det finns gott om plats för mera raps
             Nr. 1 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Avslag på nöddispens i klöverfrö
* Mycket Phoma i skånska fält
             Nr. 1 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sen frost gav sen skörd
Skåne drabbades av sen frost i mitten av maj 2020. Höstrapsen svarade med att låta sidoskotten ta över. Genom att invänta mognaden och tröska sent kunde sedan odlare som drabbades trots allt bärga en hygglig skörd.
             Nr. 1 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstraps växer annorlunda
För att utnyttja potentialerna i odlingen är det viktigt att veta under vilka utvecklingsstadier som avkastningen i höstraps byggs upp.
             Nr. 1 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Önskas ökad inhemsk avsättning för lin
Linodlingen har under årens lopp åkt berg- och dalbana i lönsamhet och areal. Men denna anspråkslösa gröda kämpar tappert på med förhoppning om ökad inhemsk avsättning, utveckling av ogräsbekämpning och ett bättre pris.
             Nr. 1 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fröarealerna når nya höjder
Hyfsat skördeväder men måttliga skördar, fältförsök för att hitta ersättare till Reglone, inställda fältträffar som ersattes med filmning och projekt för att säkerställa bästa rensningsresultat. Det är ett axplock ur ett aktivt fröår med största fröarealen någonsin.
             Nr. 1 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ny bekämpningsstrategi i vitklöver
Bekämpning av klöverspetsvivel är en mycket viktig åtgärd i vitklöverfröodling. Biscaya är inte tillåten för användning säsongen 2021. Försök utförda 2020 visade på värdet av bekämpning och att en lämplig strategi kan vara delad behandling med bland annat Mavrik.
             Nr. 1 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nu måste något hända!
Prisnivån i vallfrö 2019 blev jämförbar med 2018 års priser. Marknaden för frö är god och prisnivån pekar svagt uppåt. Trots odlingsutveckling är lönsamheten svag i fröodlingen och priset måste upp för att inte intresset för odlingsgrenen ska svalna rejält.
             Nr. 1 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Förhandling om nya riktlinjer pågår
Vallfröbranschen har haft gemensamma riktlinjer som gällt sedan 2016 års skörd. En översyn av dessa påbörjades våren 2020 och målsättningen är att de ska vara färdigställda inför skördeåret 2021.
             Nr. 1 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nettot visar nyttan
Utom tävlan, men med kronor i stället för råfett i fokus, kastas resultattabellen i Rapsmästaren 2020 om. Dyra produktionsmedel straffar sig, medan väl avvägda insatsvaror ger god lönsamhet. Nettoberäkningen visar den ekonomiska nyttan som höstrapsodlingens bidrar med på företagsnivå.
             Nr. 1 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Sörmländsk rapsmästarsjua testar nya vägar
Alexander von Bothmer satsar lika hårt på höstrapsen hemma i Sörmland som hans lag Sörmlands Starka gjorde i Rapsmästaren 2020 i Skåne. Från tävlingen tar han odlingstekniskt med sig tillväxtreglering på våren och biostimulanter. Det är nya vägar som han gärna testar på hemmaplan för att drilla höstrapsen till högre nivåer.
             Nr. 1 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Nytt år ger nya möjligheter
             Nr. 1 - 2021


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson