Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-9 av totalt 9 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Mat produceras bäst på hemmaplan
             Nr. 2 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ekologisk höstrybs i topp
Erik Johansson odlar 400 hektar ekologisk växtodling kring Sala och upp till Dalälven. Motorn i växtföljden är höstrybs som han driver intensivt och rationellt och som med en skördepotential kring 3 ton per hektar och ett fröpris runt 9 kronor per kilo är väl värd att satsa på.
             Nr. 2 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nu har vårrapsen chans att lyfta
Inför 2021 finns hopp i våroljeväxtodlingen. Nya sorter har lyft skördenivån, Clearfieldtekniken håller rent på mulljordar och betningsmedlet Buteo Start är tillgängligt i Sverige.
             Nr. 2 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fröskördar 2020 mot 5-årssnitt
År 2020 var ett typiskt medelår för fröavkastningen. Timotej, rödsvingel och ängsgröe blev vinnare när vi mäter 2020 års skördar mot 5-årssnittet. Rörsvingel, vitklöver hundäxing och engelskt rajgräs var däremot förlorare.
             Nr. 2 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Extra putsning ger plus
Den pågående klimatförändringen ger allt längre och starkare hösttillväxt i frövallarna. För att inte möta vintern med alltför kraftig skördenedsättande päls kan en ny putsnings- och gödslingsstrategi vara aktuell. Det visar två försök i rödsvingel och rörsvingel 2020. Serien fortsätter 2021.
             Nr. 2 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Delning som gardering
Kvävevågen ger svar på hur mycket kväve höstrapsen bör få på våren, men inte hur N-givan ska fördelas. En avslutad försöksserie visar att man kan vänta med kvävet till tidigt knoppstadium om man inte vill riskera kväveförluster, eller också gödsla tidigt om man befarar försommartorka.
             Nr. 2 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rättvisa tidpunkter räddade skörden
Att skörda tävlingsrapsen vid två tidpunkter visade sig vara rätt strategi i Rapsmästaren 2020. Både ur rättvisesynpunkt och för att säkra skörden mot vädrets makter.
             Nr. 2 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* ”Där rapsen blommar”
* Pictor Active godkänd i lin
* Efterfrågan och pris stiger på lin
* Välbesökt digital SFO-stämma
* Öppet om lokala stämmor
* Trico mot älg och hjort i oljeväxter
             Nr. 2 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Det våras för oljeväxterna
             Nr. 2 - 2021


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson