Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Rapspris på rätt nivå
             Nr. 3 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Missa inte hugget
Perfekt tajmad strängläggning, med bästa teknik. Det är enligt Magnus Nilsson det viktigaste momentet vid odling av ekologiskt frö. Det är bara en av många bra erfarenheter han har av 20 år med ekologisk växtodling på gården Hälleberga utanför Linköping.
             Nr. 3 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ny överenskommelse för vallfrö i hamn
Arbetet med att utvärdera den gemensamma branschöverenskommelsen, ramkontrakt för vallfrö, som varit gällande de senaste fem åren har pågått under i stort sett hela 2020. Parterna, SFO och fröföretagen, har nu enats kring en ny gemensam överenskommelse.
             Nr. 3 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nu startar Linmästaren
Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare vill väcka den slumrande linodlingen med en odlingstävling 2021.
             Nr. 3 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Radhackning resultatrikt recept
Radhackning höst och vår i höstraps är ett framgångsrikt recept för att hålla ogräsen i schack visar en nyligen redovisad studie. Men ett radavstånd på 50 cm gör att höstrapsen tappar 6–9 procent i avkastning, medan steget från 12,5 till 25 cm inte innebär någon skördeförlust.
             Nr. 3 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Samplacerad P till vårraps fungerar
Fosfor samplacerad med vårrapsutsädet kan ge fördelar för både etablering och skörd. Det visar en studie 2016–2018 som inte kunde slutföras av bortgångne projektledaren Gunnar Lundin, men vars resultat nu kan redovisas i Svensk Frötidning.
             Nr. 3 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Klöver Ess - ny i leken
Fröodling och fröförädling är långsiktiga verksamheter som kräver god kunskap och erfarenhet. Det besitter Yngve Dahlström och Karl-Oskar Andersson som sedan några år etablerar sig i fröbranschen under försäljnings- och moderbolaget Castell Agri AB och varumärket för frö, Klöver Ess Agri.
             Nr. 3 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Fröelit i digitalt format
Den 10 februari höll SFO ett odlarmöte kring fröodling. För första gången i föreningens historia samlades fröodlare från alla delar av landet digitalt för att lyssna på föreläsningar om vallfrö från expertis i Sverige, Danmark, Norge och USA.
             Nr. 3 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Nya gulskålar från SFO
* Ny radrensare från Steketee
* Blommande kantzoner gynnar pollineringen
             Nr. 3 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Raps- och linpris mot nya höjder kan ge gul-blå mosaik 2021
             Nr. 3 - 2021


Upp till toppen av sidan.

 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson