Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-10 av totalt 10 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Ny prisnivå på marknaden
             Nr. 6 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Frö, raps och grisar på Dal
Frö och raps är perfekta grödor för en växtodlingsgård med grisproduktion framhåller Gustav Hilmér som tillsammans med familjen driver Bäckens gård på Dalboslätten strax söder om Mellerud. Gården har flera strängar på sin lyra och bedriver en rad olika verksamheter, men har tre starka ben att stå på: växtodling, grisuppfödning och energiproduktion.
             Nr. 6 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Påverkan av markbearbetning på sniglar och deras naturliga fiender
I höstrapsfält i Västergötland undersöks hur jordbearbetning påverkar både sniglar och jordlöpare. Det första försöksåret var etableringsfasen torr och skillnaderna mellan jordbearbetningsmetoderna små, men DNA-analys av jordlöparnas maginnehåll visar deras viktiga roll för att dämpa det slemmiga hotet från sniglar i höstraps.
             Nr. 6 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Maskin och näsa testar svensk rapsolja
Svensk rapsolja har potential att bli en ännu mer exklusiv produkt. För att nå dit behöver vi få bättre koll på egenskaperna för smak och lukt och i förlängningen hitta vägar för att uppnå den kvalitet som konsumenterna förväntar sig. Det pågående projektet ”Förbättrad svensk rapsolja” finansierat av Jordbruksverket arbetar för detta mål.
             Nr. 6 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Så blev fröekonomin 2020
Höjda spannmålspriser utmanar lönsamheten i fröodlingen samtidigt som vi får en prisökning på flertalet både konventionella och ekologiska vallfröarter för skörd 2020. Sammanställningen visar på en ökad lönsamhet för flertalet arter både konventionella och ekologiska 2020 jämfört med 2019. Samma TB-utveckling gäller för höstvete.
             Nr. 6 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Jakten på renkavle och råttsvingel fortsätter
Det dyker upp allt fler problemgräs i fröodlingarna. Det krävs en bred palett av åtgärder för att hejda och minska spridningen. SFO är mycket aktiv inom området och samarbetar med Utsädesenheten för att bland annat märka ut förekomst av renkavle och råttsvingelplantor vid fältbesiktningen.
             Nr. 6 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Gulskålar ger dig koll på läget
Insekter är nyckfulla skadegörare i oljeväxter. Men genom att fånga dem i gulskålar får man god vägledning om inflygning, antal, och behov av bekämpning. Gulskålar finns nu tillgängliga för gemene lantbrukare tack vare samarbete mellan SFO och VÄXTAB.
             Nr. 6 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Stort intresse för Linmästaren
Medelskörden i Linmästaren blev cirka 2200 kilo per hektar. Med mycket intressanta och varierande odlingsinsatser utlovas en spännande resultatredovisning i kommande nummer av Svensk Frötidning.
             Nr. 6 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Johannes Nyrot tar vid på Gotland
* Nytt svenskt rekord i höstrapssådd
* Henrik Berndtsson – ny ordförande i Västmanlands Frö- och Oljeväxtodlare
* Följ din lokala förening på Facebook
             Nr. 6 - 2021

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Nu tar vi klivet till nästa nivå
             Nr. 6 - 2021


Upp till toppen av sidan.

 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson