Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 Marknadslänkar
 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

Marknad Oljeväxter  

Vi bevakar kontinuerligt marknad och prisutveckling.
Priset är centralt för bedömningar kring bland annat

  1. Oljeväxtodlingens långsiktiga konkurrenskraft
  2. Bästa tillfälle att prissäkra min gröda

Marknadsbevakning

Ta del av vår bevakning och marknadskunskap!


Fröna flödar.
Hög skörd och låga kostnader är bra. Ännu bättre blir det med ett bra pris.
Foto: Hans Jonsson.

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson