Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
     
Bilder
Logotyper
     
Odlaravgift
Stadgar, SFO  
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange vallfröskörd  
Ange oljeväxtskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

Frö- och Oljeväxtodlarnas årsredovisning
2019
/2020

Pdf-en är ett samlingsdokument med tre delar:
   
Kortversion av verksamhet och resultat. Vi försöker här på ett lättförståeligt sätt, förmedla de viktiga dragen, de som har betydelse för arbetet med att skapa förutsättningar för framgångsrika svenska frö- och oljeväxtodlare!
   
Kompletta redovisningar ”enligt årsredovisningslagen” och ”Bokföringsnämndens allmänna råd avseende små företag”. Även revisioner.
   
Reflektioner i artikelform ur Svensk Frötidning.

Årsredovisningar

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson