Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO
Målsättning
Verksamhet
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
Foton VD & Ordförande
Logotyper
Odlaravgift
Stadgar, SFO  
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd

Varumärke för
svensk oljeväxtodling

Policy, affärsidé och målsättning

Policy

" SFO ska vara den organisation som är odlarens givna part och vara den expert på odlingsfrågor om oljeväxter, lin och vallfrö som myndigheter, media och allmänhet vänder sig till. "


Affärsidé

Genom ett branschövergripande samarbete skall sådana odlingsvillkor skapas för oljeväxter att de blir konkurrenskraftiga grödor i svensk växtodling.Målsättning

Konkurrenskraften i den svenska oljeväxtodlingen skall vara sådan att vi får en bestående areal på minst 100 000 hektar.

 

 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson