Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
     
Bilder
Logotyper
     
Odlaravgift
Stadgar, SFO  
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange vallfröskörd  
Ange oljeväxtskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

M – Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

Skördeuppskattning

SSFO:s årsredovisningar
Årsredovisning 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Kompletta årsredovisningar med revisionsberättelse
SSFO 2019 2018 2017 2016                
Greve Philip Bonde 2019 2018 2017                  
Hjalmar Nilsson 2019 2018 2017                  

Stadgar: Antagna 2018-06-20

Jubileumsskrift, 100 år, 1911-2011
AKTIVITETER
Anmälan till Fröfältvandring den 7 oktober 2020

Delta i våra ERFA-grupper i oljeväxt- och vallfröodling 2020
i Skåne, Halland och Blekinge

All info och anmälan >>Fröpremiering 2020

Till anmälning >>


Adress Box 96, 230 53 Alnarp. Tel: 040-46 20 80

Ordförande Nils-Gustav Nilsson
Planagården 219, 254 70 Kattarp
Mobil: 0705-37 36 98
plana219@gmail.com

Sekreterare Carina Jönsson, Alnarp. Tel: 040-46 20 81
Mobil: 070-304 92 28
carina@svenskraps.se
Besöksadress Elevenborgsvägen 4, Alnarp  

E-post

carina@svenskraps.se
Org.nummer 746000-8621
Momsreg.nr/Vat-nr SE746000862101
Säte Skåne län, Malmö kommun
Bankgiro 5305-7691  

Stiftad 2002 genom sammanslagning av Blekinges (1919), Hallands (1941) och Skånes (1943) Frö- och Oljeväxtodlareföreningar.
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson