Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
     
Bilder
Logotyper
     
Odlaravgift
Stadgar, SFO  
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange vallfröskörd  
Ange oljeväxtskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

M – Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

Skördeuppskattning

SSFO:s årsredovisningar
Årsredovisning 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Kompletta årsredovisningar med revisionsberättelse
SSFO 2018 2017 2016                
Greve Philip Bonde 2018 2017                  
Hjalmar Nilsson 2018 2017                  

Stadgar: Antagna 2018-06-20

Jubileumsskrift, 100 år, 1911-2011
AKTIVITETER
Store Frødag på Själland 19 juni 2019
Till info >>

ERFA 2019
Till anmälan >>
ERFA 2019 i Halland, Skåne och Blekinge omfattar följande grödor och områden:
Rödklöver NV Skåne, Rödklöver Blekinge, Timotej Mellanskåne, Rödsvingel Skåne, Ängssvingel Skåne, Vitklöver Skåne, Ängsgröe SV Skåne, Hundäxing Mellanskåne, Höstraps Blekinge, Höstraps Halland

Fröpremiering
Till anmälan >>
Gäller rödklöver, hundäxing, engelskt rajgräs, ängssvingel. Sista anmälningsdag 10 juni,

Adress Box 96, 230 53 Alnarp. Tel: 040-46 20 80

Ordförande Nils-Gustav Nilsson
Planagården 219, 254 70 Kattarp
Tel. 042-20 60 82, Mobil: 0705-37 36 98
plana219@gmail.com

Sekreterare Carina Jönsson, Alnarp. Tel: 040-46 20 81
Mobil: 070-304 92 28
carina@svenskraps.se
Besöksadress Elevenborgsvägen 4, Alnarp  

E-post

carina@svenskraps.se
Org.nummer 746000-8621
Momsreg.nr/Vat-nr SE746000862101
Säte Skåne län, Malmö kommun
Bankgiro 5305-7691  

Stiftad 2002 genom sammanslagning av Blekinges (1919), Hallands (1941) och Skånes (1943) Frö- och Oljeväxtodlareföreningar.
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson