Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
     
Bilder
Logotyper
     
Odlaravgift
Stadgar, SFO  
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange vallfröskörd  
Ange oljeväxtskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

SFOs stämma 2018
”Nya användningsområden och affärsmöjligheter för raps”.

SFOs stämma på Hotel Stensson i Eslöv den 30 januari samlade drygt 100-talet deltagare. Här följer bildspel från stämman samt ett referat.

KLICKA HÄR FÖR BILDSPEL (öppnas i nytt fönster) >>

Foto: Hans Jonsson, Cumulus Information

Referat

Deltagarna var fullmäktigeledamöter från de 11 lokalföreningarna i hela landet, övriga medlemmar och inbjudna gäster.

Dagen bjöd på en fartfylld stämma som blickade tillbaka på ett mycket innehållsrikt år. SFOs ordförande Lars-Johan Merin, Fellingsbro, inledde med att återge viktiga händelser, evenemang och påverkansarbete som föreningen bedrivit under det gångna verksamhetsåret. Särskilt lyfte han fram den internationella rapskonferensen GCIRC Technical Meeting som hölls på Alnarp i maj 2017. SFO svarade för arrangemanget där 120 forskare och andra rapsaktörer från hela världen samlades och delade resultat av sin forskning och utveckling. Internationella nätverk ger mycket värdefull kunskap som SFO förmedlar till nytta för våra medlemmar.

Stämman hanterade sedvanliga ärenden, fastställde resultat- och balansräkning, valde styrelse med nyval av två ledamöter i form av Kristina Forsberg från gården Frö i Östergötland och Karola Reuterström från Stora Lövhulta gård i Sörmland. Samtidigt avtackades Jarl Ryberg, Uppsala och Tomas Fahlgren, Vikbolandet efter mångårigt förtjänstfullt arbete i styrelsen. Nya stadgar för SFO klubbades enhälligt av stämman.

Efter stämman följde en konferens på temat ”Nya användningsområden och affärsmöjligheter för raps”. Här presenterade Anja Persson och Erik Nilsson från Gunnarshögs Gård på Österlen sin rapsresa med ett företag som inte väjt för utmaningar när det gäller att förädla och utveckla sin gårdsproducerade rapsolja. Idag finns Gunnarshögs gård med guldet från Österlen såväl hemma i den utvecklade gårdsbutiken som hos alla de större dagligvarukedjorna i Sverige och även i Danmark. Inom några dagar tar de i ett samarbete med AAK plats hos IKEA i Sverige, Europa och snart i totalt 50 länder.

Karolina Östbring, forskare vid institutionen för livsmedelsteknik LTH, tog med deltagarna på en svindlande färd om rapsproteinets möjligheter. Rapsproteinet har goda möjligheter att bli ett skandinaviskt alternativ till soja som livsmedel. Proteinet i raps har den mest ideala sammansättningen som växtriket kan erbjuda till mänsklig föda. Nu återstår en del forskning och utveckling för att förädla fram smakliga och texturmässigt attraktiva produkter. Inom fem år tror Karolina att framgången är ett faktum och rapsburgaren finns på menyn. Raps är guld värd i dubbel bemärkelse - både som olja och proteinkälla.

Nordisk Alkali BASF DuPont DEKALB
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson

 
s