Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
     
Bilder
Logotyper
     
Odlaravgift
Stadgar, SFO  
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange vallfröskörd  
Ange oljeväxtskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

H – Sydöstra Sveriges Frö- och oljeväxtodlare, ek för

Skördeuppskattning


Adress c/o Hushållningssällskapet, Flottiljvägen 18, 392 41 Kalmar.
Ordförande Lars Elfverson, Kölby gård, 388 92 Ljungbyholm.
Tel 0480-300 06. Mobil: 070-233 84 88 lars.elfverson@telia.com
Sekreterare Tellie Karlsson, Kalmar.
Mobil: 0734-30 27 28
tellie.karlsson@hushallningssallskapet.se
 

Stiftad 2005, genom sammanslagning av Sydöstra Sveriges (1918) och Kronobergs Frö- och Oljeväxtodlare (1980).
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson