Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO
Målsättning
Verksamhet
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
Foton VD & Ordförande
Logotyper
Odlaravgift
Stadgar, SFO  
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange oljeväxtskörd

Varumärke för
svensk oljeväxtodling

STYRELSER SFO och Svensk Raps AB

samt arbetsfördelning mellan dessa

Styrelse, SFO
Lars-Johan Merin, ordförande

ljmerin@telia.com

Karola Reuterström, vice ordförande karola@reuterstrom.se
Henrik Negendanck henrik.negendanck@hjularod.se
Kristina Forsberg kristina@froogard.se
Richard Johansson richard@vgab.nu
Karola Reuterström karola@reuterstrom.se
Henric Brinte borrbykungsgard@gmail.com
Magnus Rafsten magnus.rafsten@gmail.com
Ansvarsområden SFO
  • Odlingsutveckling och försöksverksamhet på frö- och oljeväxtområdet. SFO:s medlemmar finansierar merparten av verksamheten med hjälp av medlems- och serviceavgifter, samt odlaravgifter från de som odlar oljeväxter och frö.
  • Information
  • Näringspolitisk bevakning vad avser raps, rybs, lin och fröer.
  • Bevakning av marknad, kontraktsvillkor samt alla typer av odlings- och intressefrågor.

  Styrelse, Svensk Raps AB

Lars-Johan Merin, SFO, ordf
Johannes Åkerblom, Lantmännen, v ordf
Anneli Kihlstrand, SFO
Karola Reuterström, SFO
Henric Brinte, SFO
Pontus Thuresson, Föreningen Foder och Spannmål
Anders Holmquist, AAK AB
Johanna Öwall, Svenska Foder AB och Scandinavian Seed

Ansvarsområden Svensk Raps AB
  • Svensk Raps AB skall vårda och utveckla varumärket Svensk Raps och dess logotyp.
  • Genom att äga 51% av Svensk Raps AB kontrolleras bolaget av SFO.
  • Marknadsföring av både rapsodling och rapsprodukter.
 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson