Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
     
Bilder
Logotyper
     
Odlaravgift
Stadgar, SFO  
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange vallfröskörd  
Ange oljeväxtskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

STYRELSER SFO och Svensk Raps AB

samt arbetsfördelning mellan dessa

Styrelse, SFO
Lars-Johan Merin, ordförande

ljmerin@telia.com

Carl-David Trozelli, vice ordförande carldavid.trozelli@lrf.se
Henrik Negendanck henrik.negendanck@hjularod.se
Kristina Forsberg kristina@froogard.se
Richard Johansson richard@vgab.nu
Karola Reuterström karola@reuterstrom.se
Henric Brinte borrbykungsgard@gmail.com
   
  Kontaktuppgifter styrelse >>
Ansvarsområden SFO
  • Odlingsutveckling och försöksverksamhet på frö- och oljeväxtområdet. SFO:s medlemmar finansierar merparten av verksamheten med hjälp av medlems- och serviceavgifter, samt odlaravgifter från de som odlar oljeväxter och frö.
  • Information
  • Näringspolitisk bevakning vad avser raps, rybs, lin och fröer.
  • Bevakning av marknad, kontraktsvillkor samt alla typer av odlings- och intressefrågor.

  Styrelse, Svensk Raps AB

Lars-Johan Merin, SFO, ordf
Peter Annas, Lantmännen, v ordf
Anneli Kihlstrand, SFO
Carl David Trozelli, SFO
Henric Brinte, SFO
Erik Hartman, Föreningen Foder och Spannmål
Anders Holmquist, AarhusKarlshamn AB
Johanna Öwall, Svenska Foder AB och Scandinavian Seed

Ansvarsområden Svensk Raps AB
  • Svensk Raps AB skall vårda och utveckla varumärket Svensk Raps och dess logotyp.
  • Genom att äga 51% av Svensk Raps AB kontrolleras bolaget av SFO.
  • Marknadsföring av både rapsodling och rapsprodukter.
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson