Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
     
Bilder
Logotyper
     
Odlaravgift
Stadgar, SFO  
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange vallfröskörd  
Ange oljeväxtskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

R – Västra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för

Skördeuppskattning

Årsberättelse: 2018 | 2017


Stadgar: Antagna stadgar 2018-03-07

Beslut angående insatskapital på årsstämman med VSFO

Den nya föreningslagen kräver att föreningen ska ha ett aktuellt register över medlemmarna och deras insatser. Inga nya insatser har betalats in sedan 1989 till vår förening. Det finns inget komplett register över vår förenings medlemmars insatser historiskt, men innestående insatser är i de flesta fall på en låg nivå. Den som gör anspråk på att få sitt insatskapital utbetalt ska kunna få detta gjort, men för att spara arbete och kostnader för vår förening föreslog styrelsen inför årsstämman att den som inte yttrat sig före den 1 maj 2018 efterskänker sitt insatskapital till föreningens löpande utvecklingsarbete.
 
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.


Adress: Sävare Fotegården 4, 531 91 Vinninga.

Ordförande & Kassör Johan Christensson,
Klev Vikefjordsberget 1
456 47 Bovallstrand
Mobil: 070-65 99 703 johan@klev.nu

Sekreterare
Johanna R. Pettersson, Sävare Fotegården 4, 531 91 Vinninga.
Tel 073-20 21 856. E-post: johanna.r-pettersson@varalagerhus.se

Komplett lista över styrelse, revisorer och
valberedning 2019 >>


Stiftad 1995 genom sammanslagning av Västra Sveriges (1969), Skaraborgs (1943) och Värmlands (1926) Frö- och Oljeväxtodlareföreningar.
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson