Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

SFO:s skördeuppskattning


* Rapsmästaren

Varumärke för
svensk oljeväxtodlingOljeväxtareal 2020

Höst-
raps
Höst-
rybs
Vår-
raps
Vår-
rybs
Summa
raps o
rybs
LIN
Stockholm (AB)
1 984 195 30 8 2 217 212
Uppsala (C)
3 090 1 060 306 87 4 543 206
Södermanland (D)
4 395 278 71 1 4 745 464
Östergötland (E)
11 261 408 10 14 11 693 861
Jönköping (F)
522 22 .. .. 544 ..
Kronoberg (G)
121 22 17 10 170 ..
Kalmar (H)
2 805 70 13 .. 2 888 21
Gotland (I)
3 014 416 4 7 3441 1
Blekinge (K)
721 13 .. .. 734 ..
Skåne (M)
43 079 109 34 12 43 234 127
Halland (N)
3 306 86 33 .. 3425 ..
Västra Götaland (O)
11 823 488 58 82 12 451 127
Värmland (S)
632 206 25 26 889 ..
Örebro (T)
2 910 193 55 6 3 164 65
Västmanland (U)
2 228 585 237 .. 3 050 170
Dalarna (W)
311 3 32 136 482 ..
Gävleborg (X)
30 15 26 298 369 ..
Västernorrland (Y) .. 10 .. 109 119 ..
Jämtland (Z) .. .. .. 8 8 ..
Västerbotten (AC) .. 2 .. 117 119 ..
Norrbotten (BD) .. 4 .. 49 53 ..
Totalt 2020 92 232 951 4 186 967 98 336 2 253
 
Totalt 2019 99 646 1 127 3 701 1 098 105 571 2 190
Totalt 2018 88 077 737 9 293 1 224 99 261 3 620
Totalt 2017 105 535 981 6 639 1 167 114 322 4 539
Totalt 2016 83 459 966 7 434 1 094 92 953 8 403
Totalt 2015 88 172 874 4 499 980 94 525 7 097
Totalt 2014 79 603 793 14 341 1 277 96 014 6 561
Totalt 2013 71 638 319 50 949 2 751 125 656 4 839
Totalt 2012 61 778 808 45 323 2 059 109 968 8 797
Totalt 2011 56 600 395 36 112 1 781 94 887 14 743
Totalt 2010 71 836 496 35 695 2 207 110 234 19 144
Totalt 2009 67 841 282 29 245 2 150 99 516 9 954
Totalt 2008 61 860 834 24 359 2 453 89 506 3 534
Totalt 2007 50 341 1 117 33 044 3 341 87 843 4 333
Totalt 2006 47 638 1 138 35 148 6 270 90 194 8 764
Totalt 2005 34 997 1 460 38 578 7 116 82 152 9 854
Totalt 2004 37 496 1 244 36 715 8 343 83 798 5 764
Totalt 2003 23 352 817 26 670 7 734 58 574 3 727
Totalt 2002 31 219 1 899 21 943 12 408 67 469 3 191
Totalt 2001 19 900 857 13 591 10 425 44 774 4 437
Totalt 2000 24 870 1 395 12 112 9 791 48 168 10 660

Mer info

 

Medelarealer Sverige

Slutgiltiga arealer oljeväxter 2002-2019, 2020 raps och rybs

Slutliga arealer lin 2020

Ekologiska oljeväxter - areal 2009-2019
SJV - Statistik Arealer

 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson