Välkommen!
R E S U L T A T E T  
Om tävlingen
Regler och rutiner  
Lagens åtgärder!  
Kontakt
Vägbeskrivning  
Video  
Pressinfo, logga m.m.  
Sponsorer

Rapsmästaren 2016  

SFO, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare >>
Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare >>
u
   
 
 

Regler och rutiner för Rapsmästaren 2020

Övergripande upplägg
 • Tävlingen genomförs som ett parcellförsök med 4 upprepningar, som kommer att delas upp i 2 skördetidpunkter. Tävlingsledningen bestämmer tidpunkterna för skörd.

 • Deltagare/lag som tar den största avkastningen vinner tävlingen. Avkastning mäts som kilo råfett per hektar.

 • Utom tävlan kommer en nettoberäkning samt kostnadsredovisning att göras.
Etablering
 • Såbäddsberedning och såteknik är gemensam för de tävlande.

 • Fältet plöjs och reds till för sådd med parcellsåmaskin som medger kombisådd. Max 700 kilo vara av gödning per hektar vid sådd på grund av teknisk begränsning. Endast en överfart med kombisåmaskin kommer att ske.

 • Man kan inte välja tidpunkt för sådd.

 • Sådd sker vid ett tillfälle i augusti 2019, ambitionen är sådd omkring den 20:e augusti.
Sort
 • Det är fritt att välja sort och utsädesmängd.

 • Utsädet betas centralt av försöksutföraren med en fungicid och om möjligt med insekticiden Lumiposa.

 • Om man vill använda en sort som inte finns hos försöksutföraren, behöver man själv ombesörja att obetat utsäde finns utföraren tillhanda senast den 10 juli.

 • Det finns möjlighet att byta sort fram till den 2 augusti, ifall sorten då finns i lager.
Växtskydd & växtnäring
 • Endast i Sverige godkända växtskyddsmedel är tillåtna.

 • Det är endast tillåtet att använda handelsgödselprodukter samt ”pelletrerad ekogödsel”, ej stallgödsel, biosoppa eller slam.

 • En baslista över valbara produkter kommer att presenteras för de tävlande.
Rutiner för åtgärder och insatser
 • Åtgärder beställs senast måndag klockan 09.00, den vecka man vill ha åtgärden utförd.

 • Beställningar görs direkt till försöksutföraren med ett mail till helena.hakansson@hushallningssallskapet.se Mottagen beställning bekräftas via mail. Kan åtgärden inte utföras beställd vecka kontaktas beställaren.

 • Det är tillåtet att använda produkter, exempelvis mikronäring, som inte finns på produktlistan, men då måste deltagaren själv ta ansvar för att produkt levereras i god tid till utföraren, dock endast i Sverige registrerade växtskyddsmedel.

 • Man kan få utfört max 12 åtgärder (exklusive sådd och eventuella åtgärder som beställs av tävlingsledningen för hela tävlingen vid behov, exempel på sådana åtgärder är bekämpning av sniglar och spillsäd samt rapsjordloppor på hösten och rapsbaggar). Efter att grödan börjat blomma görs inga mer gemensamma åtgärder.

 • En sprutning eller en gödsling med fasta produkter är ett tillfälle.

 • Man kan inte få mer än en sprutning och en gödsling utförd per vecka.

 • Tävlingsledningen kan avbryta insatserna om grödan växer sig för hög och fler åtgärder inte kan utföras.
Kontakt
 • Tävlingsledning: Albin Gunnarson, SFO, 070-568 60 27, albin@svenskraps.se
  Domare: Anneli Kihlstrand, SFO

Nordisk Alkali BASF DuPont DEKALB
 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson

 
s