Sök | Kontakt | Snabbinfo  

 

 


Varumärke för
svensk oljeväxtodling

  GDPR  
 

Frö- och Oljeväxtodlarna respekterar rätten till integritet och att ha kontroll över sina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför, samt skydda dem enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Som medlem, kund, medarbetare eller annan intressent hanteras dina personuppgifter enligt gällande bestämmelser.

De personuppgifter vi samlar in, använder och sparar är namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon och mobilnummer, e-postadress samt areal oljeväxter, lin och vallfrö.

Uppgifterna samlar vi in genom register hållna av myndigheter eller externa parter. Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som föreningen har.

Du har rätt att begära utdrag på vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Om uppgifterna är ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan även begära att uppgifterna raderas.

Vill du ha ett utdrag över dina personuppgifter kontakta SFOs kansli. Antingen via mail info@svenskraps.se eller telefon 040-46 20 80.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
Org.nummer: 746000-9330
Box 96
230 53  ALNARP

 


 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson