Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Varumärke för
svensk oljeväxtodling

Om Svensk Raps AB
 

Till Ledaren

LEDAREN -
Finansiella muskler mot lynnigt extremväder
(9 oktober)


Kvävevågen!
Dags att bedöma
kvävebehovet i höstraps
våren 2019

Flera nyheter!
Instruktioner!
Formel för beräkning >>
 

AKTUELLT

Vi publicerar fortlöpande rykande färsk info på SFO:s Facebooksida. Följ oss gärna!

Här länkar till några viktiga inlägg den senaste tiden (plus tips i artiklar i Svensk Frötidning)

HÖSTRAPS - OGRÄS, m.m.

Tillväxtreglering i höstraps del 2 - dvärghybrider och planttäthet

Tillväxtreglering i raps
Spillsäden växer fort i de varma jordarna
Läs artikel om ogräsbekämpning
(Svensk Frötidning nr. 5, 2018
Salsa har beviljats dispens för användning i raps och rybs hösten 2018.

SFOs ansökan om dispens för Gajus har avslagits av Kemikalieinspektionen.

Höstraps får nu tillväxtregleras

VALLFRÖ
Reglone och produkter med samma aktiva substans förbjuds
(publ. 29 okt)
Ogräsbekämpning med Zypar nu tillåten
(publ. 19 okt)
Möjlighet för bekämpning av örtogräs i gräsfrövallar i höst
Klöverfröhalm till djurfoder 
Bedömning av vallfröinsådder och beslut om befintliga vallar.
Kan man skörda återväxt av grönmassa på frövall med gott resultat och samtidigt öka vallfröintäkten?

Torkan och grovfoderbristen: info för SFO:s medlemmar som överväger att ta en ensilageskörd av återväxten på sin frövall.

Mer info i SFO:s odlingsvägledningar >>

Fröhalm till foder

Bli medlem i SFO! 

Till fältförsöken

FÖRSÖKSRESULTAT

ÅRETS PRELIMINÄRA FÖRSÖKSRESULTAT Uppdateras löpande.
Senast inlagt: 10 oktober

Vill du bli först med att få information om resultaten i försöken via e-post?

Klicka här och anmäl ditt intresse >>

Sortportal med sortval
Sammanställningar och flerårsresultat

 

KLUMPROTSJUKA - erbjudande för medlemmar i SFO

SFO har ett samarbete med Intertek kring jordanalys av klumprotsjuka.

Det är viktigt att testa sin jord vid befarad smitta av klumprotsjuka inför sådd av raps. En jordanalys kan ge vägledning i om du som odlare skall välja en resistent sort.

I fält tas ett samlingsprov bestående av flera delprov enligt följande:

  • Delproven tas i ett W-mönster längs med fältet med hjälp av ett jordborr. Ca 30-40 borrkärnor samlas in längs
    med W-linjen. Fältet bör inte vara större än 10 ha.

  • Placera delproven i en stor hink eller plastpåse och blanda noga för hand.

  • Tag ut ett mindre jordprov (ca 0.5 liter) och placera i en kraftig plastpåse för förvaring och transport av provet.

  • För att undvika kontaminering skall jordborren rengöras noggrant mellan varje fält t.ex. genom att avlägsna all synlig jord med en ren borste.

SFO:s medlemmar använder denna följesedel (i excel för nedladdning)

Tabell för tolkning av resultaten >>


Mer om klumprotsjuka >>

 

   SKADEGÖRARE - håll dig
   informerad !

Översiktsida med mer info om skadegörare

 

 Intressemedlemmar i SFO
Mer om intressemedlemskap >>

 

Rapsrecept
Tveka inte! Din nästa måltid finns här bland något av våra 125 recept baserade på den fantastiska svenska rapsoljan.

Vi toppar med 10 s.k. NYrecept av Carina Brydling kocklandslaget >>

SMAKLIG SPIS !!!

Fisk Kyckling Kött Vegetariskt Macka Smått & Gott Soppa Bakning Dressing
Blommande rapsfält och lastbilar har numera mycket ihop!
  RME - Bioenergi från raps

Raps bidrar med RME, eldningsolja och mycket, mycket mer. Vi informerar om RME.
 Skördar

Inlämning av uppgifter för skörden 2018
Oljeväxtskörd | Vallfröskörd


Alla skördar från och med 2001

Medlem i SFO

BLI MEDLEM >>

MEDLEMSREGISTRET:
Klicka här för uppdatering
av dina uppgifter i SFO:s medlemsregister >>

Redovisning av odlaravgifter för oljeväxter till SFO

Handelsföretag och odlare >>


Till din lokala föreningAktiviteter /
ANMÄLNINGAR
  SVERIGES FRÖ- OCH
  OLJEVÄXTODLARE
* Stämma 29 januari 2019
 SÖDRA SVERIGES F&O
* Sök 2 st. stipendier (sista ansökningsdatum 15 december)
* ERFA 2018, info och anmälan
 

Odlingsvägledningar

  Konv. Eko
Alsikeklöver >>  
Rödklöver >> >>
Rödsvingel >> >>
Ängssvingel >> >>
Timotej >> >>
Rajsvingel   >>
Rörsvingel >> >>
Ängsgröe >>  
Eng. rajgräs >> >>
Vitklöver >> >>
Hundäxing >> >>

Samtliga odlingsvägledningar >>

 

  Svensk Frötidning
branschens bästa

Nummer 6

Alla nummer fr.o.m. 1997

 


Kontakt
Sök
Odlingsvägledningar
Detta är SFO
Verksamhet
Bilder - verksamhet
Logotyper
Företagsuppgifter
Stadgar
Odlaravgifter
Årsredovisning

 

 STATISTIK
Oljeväxter

SKÖRD
Definitva skördar
Skördeuppskattning

AREAL
Medelarealer Sverige
Detaljerade områdesarealer:
2018 2017 2016 2015 2014

Vallfrö

Skörd
Definitva skördar
Skördeuppskattning

Areal
Medelarealer Sverige
Detaljerade områdesarealer

 

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson

 

Fisk Kyckling Kött Vegetariskt Macka Smått & Gott Soppa Bakning Dressing