Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Varumärke för
svensk oljeväxtodling

Om Svensk Raps AB

Till Ledaren

LEDAREN -
Polen är en joker i vallfröleken (8 juli)


Video - Vallfrö
Kolla gärna in våra filmer med tips om
tröskning och torkning av vallfrö!

 

KLUMPROTSJUKA - erbjudande för medlemmar i SFO

SFO har ett samarbete med Intertek kring jordanalys av klumprotsjuka.

Det är viktigt att testa sin jord vid befarad smitta av klumprotsjuka inför sådd av raps. En jordanalys kan ge vägledning i om du som odlare skall välja en resistent sort.

I fält tas ett samlingsprov bestående av flera delprov enligt följande:

  • Delproven tas i ett W-mönster längs med fältet med hjälp av ett jordborr. Ca 30-40 borrkärnor samlas in längs
    med W-linjen. Fältet bör inte vara större än 10 ha.

  • Placera delproven i en stor hink eller plastpåse och blanda noga för hand.

  • Tag ut ett mindre jordprov (ca 0.5 liter) och placera i en kraftig plastpåse för förvaring och transport av provet.

  • För att undvika kontaminering skall jordborren rengöras noggrant mellan varje fält t.ex. genom att avlägsna all synlig jord med en ren borste.

SFO:s medlemmar använder denna följesedel (i excel för nedladdning)

Tabell för tolkning av resultaten >>


Mer om klumprotsjuka i Svensk Frötidning

Skarpt läge för klumprot
Kraftsamling mot klumprot
Klumprotsjuka är mer utbredd än många tror

 

Nordiska
Våroljeväxtkonferensen 2019
Presentationer från Nordiska
Våroljeväxtkonferensen
11 mars 2019 i Stockholm


Referat vallfrödagar
Referat och presentationer från vallfrödagarna i Mellansverige, februari 2019
Vallfrö - kalkyler

Jämför lönsamheten för vallfrögrödor
maltkorn och höstvete.
Du kan anpassa kalkylerna till dina egna förutsättningar.

 

Bli medlem i SFO! 

Till fältförsöken

FÖRSÖKSRESULTAT

Vill du bli först med att få information om resultaten i försöken via e-post?

Klicka här och anmäl ditt intresse >>
Sortportal med sortval
Sammanställningar och flerårsresultat

 

 

   SKADEGÖRARE - håll dig
   informerad !

Översiktsida med mer info om skadegörare

 

 Intressemedlemmar i SFO
Mer om intressemedlemskap >>

 

Rapsrecept
Tveka inte! Din nästa måltid finns här bland något av våra 125 recept baserade på den fantastiska svenska rapsoljan.

Vi toppar med 10 s.k. NYrecept av Carina Brydling kocklandslaget >>

SMAKLIG SPIS !!!

Fisk Kyckling Kött Vegetariskt Macka Smått & Gott Soppa Bakning Dressing
Blommande rapsfält och lastbilar har numera mycket ihop!
  RME - Bioenergi från raps

Raps bidrar med RME, eldningsolja och mycket, mycket mer. Vi informerar om RME.
Medlemsregister

Klicka här för uppdatering
av dina uppgifter i SFO:s medlemsregister >>

Viktig information
beträffande GDPR


Till din lokala förening

 

  Svensk Frötidning
branschens bästa

Nummer 5

Alla nummer fr.o.m. 1997
(Kompletterade sidor till artikel om Vallfrömarknaden)

Aktiviteter /
ANMÄLNINGAR
 STIFTELSEN SVENSK
OLJEVÄXTFORSKNING
* Ansökan om medel.
Senast 7 oktober 2019.
 SÖDRA SVERIGES F&O
* ERFA i vallfrö - anmälan
* Fröpremiering
* Ansökan om medel i två stiftelser. Senast 31 oktober 2019.
 VÄSTRA SVERIGES F&O
* Jordbrukardag Värmland, okt

 

 Skördar
Alla skördar från och med 2001

 

Medlem i SFO

BLI MEDLEM >>

Redovisning av odlaravgifter för oljeväxter till SFO

Handelsföretag och odlare >>

 

Odlingsvägledningar

  Konv. Eko
Alsikeklöver >>  
Rödklöver >> >>
Rödsvingel >> >>
Ängssvingel >> >>
Timotej >> >>
Rajsvingel   >>
Rörsvingel >> >>
Ängsgröe >>  
Eng. rajgräs >> >>
Vitklöver >> >>
Hundäxing >> >>

Samtliga odlingsvägledningar >>

 


Kontakt
Sök
GDPR
Odlingsvägledningar
Detta är SFO
Verksamhet
Bilder - verksamhet
Logotyper
Företagsuppgifter
Stadgar
Odlaravgifter
Årsredovisning

 

 STATISTIK
Oljeväxter

SKÖRD
Definitva skördar
Skördeuppskattning

AREAL
Medelarealer Sverige
Detaljerade områdesarealer:
2018 2017 2016 2015 2014

Vallfrö

Skörd
Definitva skördar
Skördeuppskattning

Areal
Medelarealer Sverige
Detaljerade områdesarealer

 

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson

 

Fisk Kyckling Kött Vegetariskt Macka Smått & Gott Soppa Bakning Dressing