Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

Ägare och styrelse
Uppgifter BG etc.


 

Svensk Raps AB
Branschbolag bildat år 2000. I dag med uppgiften att
vårda och utveckla varumärket Svensk Raps.
 

Svensk Raps AB är ett branschbolag som bildades för att stärka konkurrenskraften i den svenska oljeväxtodlingen och arbeta för en ökad areal.

Bolaget, som bildades hösten 2000, hade som målsättning att den svenska rapsarealen skulle vara minst 100 000 hektar (arealer >>).

Sedan 2012 09 01 är all operativ verksamhet överflyttad till SFO (Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare). Svensk Raps har till uppgift att vårda och utveckla varumärket Svensk Raps.

 

Ägande
Utöver SFO, som äger 51 % av bolaget, är både utsädesbransch, handel och industri representerade.

 


Gyllengula rapsfält - ett mycket uppskattat inslag
i den svenska åkermarken.


 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson