Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
     
Bilder
Logotyper
     
Odlaravgift
Stadgar, SFO  
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange vallfröskörd  
Ange oljeväxtskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

   
En kursändring med rivstart
 

Vi har ett helt nytt politiskt läge i landet och det ska bli spännande att se vad som kommer ut av det. Regeringsförklaringen kretsade ju en del runt modernäringen. Om vi ska tolka det som positivt återstår att se. Vi hälsar den nya landsbygdsministern Jennie Nilsson välkommen. Förväntningarna är lika stora som utmaningarna. Jennie Nilssons förutsättningar att övertrumfa företrädarna i ämbetet är goda, eftersom de tidigare innehavarna av den viktiga ministerposten mest levererat stagnation för svenskt lantbruk i form av pålagor och detaljstyrning med känt resultat. Nu väntar branschen på en kursändring i form av en rivstart.

Politik och samhälle hör ihop. En analys av samhällsdebatten ger vid handen att det kommer att uppstå positiva lägen för växtodlingslantbruk eftersom man kan se en ökad efterfrågan på växtodlingsbaserad mat. Det måste vi ta till oss och göra något bra av. Man kan nu också notera att närproducerad mat går framåt till förmån för importerad dito. Det finns alltid ljusglimtar om man har de rätta glasögonen på sig.

Med dessa glasögon på näsan kan vi se framtiden an även på vallfrösidan eftersom försäljningen av vallfrö har varit god och lagren är reducerade på de stora arterna. Ekomarknaden verkar befinna sig i ständig efterfrågan på de flesta vallfröarterna. Företagen efterfrågar utlägg, så detta borde leda till ökade priser förutsatt att marknaden fungerar som den ska. Signalen är lika klar från Karlshamn: företaget vill köpa mer svensk raps. Det gäller att möta efterfrågan från alla håll, och pudelns kärna är att hela tiden skapa lönsamma odlingar och företag för att möta framtiden.

Hur framtiden ska mötas genom konkurrenskraft och produktion återkom som tema flera gånger på SFOs seminarium i samband med stämman i slutet av januari. Flera talare gav sin aktuella syn på hur vi ska få mer fart på svenskt lantbruk. En attitydförändring från hela samhället måste till. En sådan verkar inte helt avlägsen om man ser till den stöttning branschen fick i somras när torkan plågade oss som hårdast. Det är ett glädjande tecken. Det rådde för övrigt en positiv stämning och jag noterade bra vibrationer i rummet på vår SFO-stämma.

Ingela Övgård trädde ut ur och Henrik Negendanck trädde in i SFO-styrelsen. Tack Ingela för dina fem år av engagemang och välkommen in i styrelsearbetet Henrik!

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 2 2019 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson