Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
     
Bilder
Logotyper
     
Odlaravgift
Stadgar, SFO  
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange vallfröskörd  
Ange oljeväxtskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

   
Svenskt mästrande gynnar oss inte i EU
 

Det var gott om aktiviteter under våren i föreningarna. Jag var på tre årsmöten – samtliga intressanta och med fokus på odling. Och generationsväxlingen fortgår i föreningarna. Jag noterar en mix av äldres erfarenhet och yngres entusiasm, och den korsbefruktningen gynnar såväl SFO som svensk oljeväxt- och fröodling.

Den aktivitet som samlar flest deltagare varje år är alltid Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare Rapsdag. Årets upplaga gick av stapeln på Sannarps Egendom utanför Falkenberg i Halland och mönstrade över 350 personer. Det rådde god stämning och kreativa inslag i fältdemon präglade dagen. Dagen kröntes av utlysning av en ny odlingstävling – Rapsmästaren 2020. Det var några år sedan nu det tävlades. Odlingstävlingarna är ett roligt och effektivt sätta att vässa odlingsutvecklingen. Det kommer fram mycket ny kunskap, som sedan förvaltas i odlarkåren.

Den 26 maj ska Sveriges befolkning för sjätte gången i historien gå till EU-val. Det är ett svårt val, svenska politiker har inte redovisat ordentligt vad man vill bidra med i gemenskapen. Det finns en naiv inställning att försöka få övriga länder att anamma svenska idéer. Det är ett mästrande förhållningssätt som inte gynnar svenska intressen särskilt bra. En huvudallierad för svenska politiker när det gäller jordbrukspolitiken har länge varit Storbritannien, men när nu landet snart inte finns med som partner står vi ganska ensamma. Alldeles oavsett politisk färg på svenska regeringar vill man minska engagemanget för den gemensamma jordbrukspolitiken. Det finns ingen politiker i Sverige som försvarar anslagen i pelare 1, där vi har grundplåten i de ersättningar som kallas gårdsstöd. Stöden går alltid att diskutera, och som jordbruksföretagare skulle jag gärna ta betalt fullt ut för produkten istället för direktstöd. Få, eller egentligen ingen svensk politiker, kommunicerar eller ens vill förstå att stöden är till för matkonsumenten. Ingen noterar det faktum att medborgarna lägger allt mindre av sin disponibla inkomst på mat. Om vi som medlemsnation ska göra oss mer relevanta och dra nytta av gemenskapen, borde vi ha en mer problemlösande inställning istället för att försöka mästra med extrema åsikter som ingen vill lyssna på.

I SFO lägger vi fokus på medlemmarnas intressen, och just nu är en stor fråga lönsamheten i vallfröodlingen som inte är en klart lysande stjärna på gårdsnivå. Frågan får alltid fokus i de lägen när övriga produkter på växtodlingsgården betalas bättre. Sedan vi gick in i det nya avräkningssystemet ”branschöverenskommelsen” har marknaden för vallfrö varit under press, det vet vi. Men det får inte bli så att vi odlare åtar oss att bli effektivare, om fröföretagen inte gör motsvarande effektivisering på sitt håll. Om handelsmarginalen ökar på fröföretagen, minskar incitamentet att odla på gården. Det är positivt att vi ökar vallfröodlingen och börjar agera på exportmarknaden, för vi har kunskapen och resurserna i odlarled. Men det måste till motprestationer från handeln i form av korrekta avräkningspriser. Annars dör exportaffären
lika fort som den uppstod.

Det är svårt att hamna rätt i Svensk Frötidning när det gäller att kommentera odlingsförhållandena i vårt avlånga land. Förutsättningarna varierar så enormt. Men jag gör ett försök. I förra ledaren uttryckte jag oro för den våta våren. När detta skrivs i början av maj, kan många konstatera att vårbruket gick bra, men att det återigen är torrt. Det åskådliggörs av att vi redan haft problem med bränder och grundvattennivåerna är allmänt låga. Vi kan inte göra mer än att hålla alla tummar för att vattnet kommer i lagom takt till slut – i hela landet med olika odlingsförhållanden!

Ledare publicerad i Svensk Frötidning nr. 4 2019 | Samtliga ledare fr.o.m. nr. 4 2004

     
     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson