Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

 

 


Varumärke för
svensk
oljeväxtodling

Branschriktlinjer för de svenska företagens vallfrökontrakt från och med skörden 2016 på plats.
 

Vi har nu ett ramverk, eller en innehållsförteckning om man så vill, som utgör riktlinjer för ett branschgemensamt frökontrakt på plats. I detta regleras definitionen av kvalitetsparametrar och diverse villkor. Vidare finns det gemensamma spelregler för betalningsdatum och möjlighet till á conto-utbetalning. Det som INTE finns med, och som är skillnaden från den version vi presenterade på odlarträffar runt om i landet i vintras, är avgifter och taxor. Exempel på sådana är lagringsersättning, grundavgift, rensningstaxa och torkningskostnad. Dessa är företagsspecifika och framgår av respektive fröföretags egna villkor.

Fröföretagen agerar nu, liksom tidigare, i full konkurrens avseende prissättningen på de olika fröslagen och sorterna. Från och med 2016 års skörd kommer fröföretagen sannolikt att skilja sig åt på fler parametrar i kontraktsvillkoren (taxor/avgifter). Detta gör arbetet med att jämföra priser och villkor lite mer invecklat, men inte värre än att vi reder ut det. SFO arbetar fortsatt med bevakning och analys av frömarknaden.

Framåt arbetar vi med att få bättre underlag för att bedöma lönsamheten i fröodlingen genom att få fram avkastningskapaciteten i de olika sorter som odlas. Vi arbetar tillsammans med företagen för att lyfta kvalitetsparametrar i den svenska fröodlingen. Ett led i detta är att vi gemensamt ställer höga krav på kvaliteten på det stamutsäde (uppförökningsutsäde) som ni sår ut. Här införs en skärpning när vi inför nolltolerans för renkavle i stamutsädet från samtliga svenska fröföretag.

Vi kommer att skriva mer om detta i kommande nummer av Svensk Frötidning. Fröföretagen kommer att ge information om sina specifika villkor direkt till sina kontraktsodlare.

  • Målet är att den svenska fröodlingen ska vara konkurrenskraftig och med god lönsamhet för våra medlemmar samtidigt som både den svenska och exportmarknader utvecklas, menar Anneli Kihlstrand, VD Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare.
14 april 2016
 
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson