Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

 

 


Varumärke för
svensk
oljeväxtodling

Konferens: Invasiva ogräs - ett hot mot mellansvensk spannmålsodling?
8 november 2019, Sundbyholms slott, Eskilstuna
Artikel i Svensk Frötidning

Presentationer

SPONSORER

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson

 
Invigningstal - Christina Nordin Hur blir en oskyldig växt ett nytt ogräsproblem? How black grass is spread and controloled in the UK Hur påverkar renkavle lantbruksföretaget och branschen? Hur kan ogräs påverka arrendet? Regler och kontroll av utsäde. Är det upp till marknaden att lösa problem som lagstiftarna inte kan reglera? Vilka ogräs överlever ensilering, magarna och gödselbassängen? Så gör jag på min egen gård och på min maskinstation. Kemisk bekämpning - möjligheter och begränsningar. Teknik för ultragrund bearbetning Växtföljdens inverkan på ogräs, risk och odlingsekonomi