Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

 

 


Varumärke för
svensk
oljeväxtodling

Kalkyler - konventionell odling av vallfrö
 

SFO har - i samarbete med HIR Skåne - tagit fram frökalkyler på konventionell odling av följande frögrödor:
rödklöver, vitklöver, timotej, ängssvingel, rödsvingel och ängsgröe.

Syftet är att skapa en bild av lönsamheten i vallfröodling. Som jämförelse finns kalkyler även för maltkorn och bröd-höstvete.

I kalkylerna kan man anpassa skörd och insatser efter sina egna förutsättningar.
Kalkylen ska ses som ett hjälpmedel och inget direkt resultat.


Kalklyen ligger i ett excel-ark.
Klicka på länken nedan och ladda ner filen till din dator.
Därefter kan du vid behov göra egna anpassningar av skörd etc.
Till kalkylen >>

 

SFO frånskriver sig allt ekonomsikt ansvar i samband med
användning av dessa vallfrökalkyler.

Alnarp 2018-12-14

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson