Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

 

 


Varumärke för
svensk
oljeväxtodling

Sammanställning över UPMA, utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde inom vallfröodling, i Sverige

För att säkra tillgången på effektiva växtskyddsmedel söker SFO vid behov UPMA för relevanta vallfrögrödor. UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar. Konsultera alltid din frörådgivare innan behandling samt kontrollera alltid bruksanvisning för användarvilkor.

Artikel i Svensk Frötidning om UPMA-godkännanden >>

Produktnamn
(länk till mer information. KEMI med detaljerad
UPMA-information om användning och villkor)
Gröda/område/syfte
Agil 100 EC Mot spillsäd och gräsogräs i nyetablerade insådda fröodlingar av rörsvingel, hårdsvingel, fårsvingel, ängssvingel, ängsgröe och engelskt rajgräs.
Diflanil 500 SC Mot ogräs i odlingar av gräs för utsäde
Folicur Xpert Mot svampangrepp i följande fröodlingar: ängsgröe, engelskt rajgräs, röd-, vit- och alsikeklöver, lusern.
Gratil 75 WG Mot örtartade ogräs (t ex baldersbrå, pilört, målla och viol) i utsädesodlingar av röd-, alsike- och vitklöver.
Hussar Plus OD Mot ogräs i utsädesodlingar av ängsgröe och rödsvingel.
Kerb Flo 400 Mot gräsogräs och spillsäd i insådda odlingar av klöverfrö till utsäde.
Legacy 500 SC Mot ogräs i odlingar av gräs för utsäde.
Mavrik  Mot klöverspetsvivel i utsädesodlingar av alsike-, röd- och vitklöver
MCPA Mot örtogräs i odlingar av rödklöverfrö.
Moddus M För stråförkortning i odlingar av timotej och rödsvingel för utsäde.
Moddus M För stråförkortning i utsädesodlingar av frögräs
Moddus Start För tillväxtreglering av klöver för fröproduktion
Nufarm MCPA Mot örtogräs i odlingar av rödklöverfrö.
Zypar Mot ogräs i utsädesodlingar av rödsvingelfrö och ängsgröefrö.

Uppdaterat 23 januari 2020

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson