Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

 

 


Varumärke för
svensk
oljeväxtodling

  Projekt ingående i Vallfrö 10 000

Projekt

Status

Förs.-
uppl.

Finansiärer

RAJSVINGEL
Etableing i ekologisk odling Avslutad PM V 10 000, Jordbruksverket
Kvävegödsling och stråförkortning Avslutad PM V 10 000, Partnerskap Alnarp

Stråförkortning

Avslutad

PM

V 10 000, Partnerskap Alnarp

Skördeteknik

Avslutad

PM

V 10 000, Partnerskap Alnarp,
Anders Elofsons fond

RÖDKLÖVER

Bekämpning av klöverspetsvivel

Avslutad

PM

V 10 000, Bayer, Makteshim-Agan,
Anders Elofsons fond

Ogräsbekämpning

Avslutad

PM

V 10 000, Anders Elofsons fond

Putsning av olika sorter

Avslutad

PM

V 10 000, Anders Elofsons fond

RÖDSVINGEL

Kvävegödsling och stråförkortning

Avslutad

PM

V 10 000, Skånefrö

RÖRSVINGEL
Etablering i ekologisk odling Avslutad PM V 10 000, Jordbruksverket
Kvävegödsling och stråförkortning Avslutad PM V 10 000, Partnerskap Alnarp

Stråförkortning

Avslutad

PM

V 10 000, Partnerskap Alnarp

Skördeteknik

Avslutad

PM

V 10 000, Partnerskap Alnarp

TIMOTEJ
Etablering i ekologisk odling Avslutad PM V 10 000, Jordbruksverket

Stråförkortn. och extra kvävegiva

Avslutad

PM

V 10 000

Bek. av skadeg. i äldre vallar Avslutad PM V 10 000, Anders Elofsons fond, Bayer
Höstbehandling Avslutad PM Partnerskap Alnarp
VITKLÖVER

Bekämpning av klöverspetsvivel

Avslutad

PM

V 10 000, Bayer, Makteshim-Agan

ÄNGSGRÖE
Bekämpning av losta Avslutad PM V 10 000
Bekämpning av vitgröe Avslutad PM V 10 000

Kvävegödsling och stråförkortning

Avslutad

PM

V 10 000, Skånefrö

ÄNGSSVINGEL
Stråförkortning Avslutad PM V 10 000, riksförsöken
Höstbehandling Avslutad PM V 10 000, Partnerskap Alnarp
Etableing i ekologisk odling Avslutad PM V 10 000, Jordbruksverket
DEMONSTRATIONER
Ängsgröe. Bek. av gräsogräs Avslutad Plan V 10 000

Gräsfrö. Tillväxtreglering

Avslutad

PM

V 10 000, LRF Kraftsamling Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson