Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

 

 


Varumärke för
svensk
oljeväxtodling

Rådgivning och odlingsvägledningar
Lär dig mer om grödorna   Aktiviteter

Lär dig mer om odling av vallfrö genom att klicka på önskad gröda.

 

 

Konferens om fröodling av rödsvingel, ängsgröe, engelskt rajgräs och hundäxing, 25 nov 2009. Presentationer | Program

Konferens om pollinering och bihälsa för frö- och oljeväxtodlare, frukt- och bärodlare och biodlare 26 nov 2009.
Program

Nya odlingsvägledningar

  Konv. Eko
Rödklöver >> >>
Rödsvingel >> >>
Ängssvingel >> >>
Timotej >> >>
Rajsvingel >> >>
Rörsvingel >> >>
Ängsgröe >>  
Eng. rajgräs >> >>
Vitklöver >> >>
Hundäxing >> >>

Skördedemonstrationer 2009 BILDSPEL

Referat från vallfrökonferens
5-6 november 2008 genomfördes en stor vallfrökonferens i Örebro med fokus på timotej, ängssvingel, rajsvingel, rörsvingel och mellansvensk klöverfröodling.

     
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson